Enkeltfag 5 ECTS

Forvaltning, biodiversitet og konservation af akvatiske økosystemer

Overordnede kursusmål

At give de studerende en forståelse for den menneskelig påvirkning af akvatiske økosystemer, af hvordan økosystemforvaltning afbalancerer beskyttelse, samfundsmæssig fordele, økonomi og bæredygtig udnyttelse, og af de lovmæssige rammer for økosystemforvaltning.

See course description in English

Læringsmål

  • Opsummere national og international lovgivning om akvatiske miljøer
  • Beskrive påvirkningerne fra menneskelig aktivitet på naturlige akvatiske økosystemer
  • Beskrive nuværende forvaltningsredskaber der benyttes til at genoprette eller Beskytte akvatiske miljøer
  • Forklare principperne bag bæredygtig udnyttelse af fiskebestande og andre levende akvatiske ressourcer
  • Redegøre for problemer og løsninger relateret til miljøpåvirkningerne fra akvakultur
  • Vurdere kapaciteten af naturlige akvatiske miljøer for produktion af levende ressourcer
  • Liste nøgleinteressenter i forvaltningen af akvatiske økosystemer og redegøre for deres roller og interesser
  • Sammenligne problemstillinger og strategier i forvaltningen af ferskvands-, kyst-, og marine systemer

Kursusindhold

Siden den industrielle revolution har menneskelig aktivitet til lands og til vands haft en dramatisk effekt på naturlige akvatiske økosystemer. Industrialiseringen, skift i jordbrug og i fiskeriet, og klimaforandringer repræsenterer et betragteligt kombineret pres på disse systemer. Men med øget viden om økosystemers funktion og deres modstandsdygtighed over for vores aktiviteter, kan passende forvaltningsstrategier udvikles og implementeres for dermed at sikre en afbalanceret og fornuftig udnyttelse af ressourcerne.

Det overordnede mål for kurset er at give en indføring i grundlaget for forvaltning af akvatiske økosystemer. Vi vil dække både ferskvands- og marine systemer, og de studerende vil opnå en forståelse af nuværende forvaltningsstrategier som søger at minimere påvirkningen af de naturlige miljøer.

De følgende emner behandles:
. Grundlæggende principper bag beskyttelse af den akvatiske natur og optimal udnyttelse af akvatiske ressourcer;
. Menneskelig påvirkning af akvatiske økosystemer, inklusiv energiproduktion og -forbrug, fiskeri og akvakultur, forurening, og transport;
. faktorer der påvirker disse økosystemers tolerance overfor menneskelig aktivitet;
. lovgivning og eksempler på konkrete tiltag der beskytter og regulerer akvatiske miljøer;
. rationel forvaltning i lyset af national og europæisk lovgivning.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser. Institutionsbesøg og gæsteforlæsninger.

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #12 (Responsible consumption and production), #13 (Climate action) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Hirtshals Campus

Kursus ID 25318
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding