Enkeltfag 5 ECTS

Fiskerisystemer – forvaltning og modellering

Overordnede kursusmål

Fiskeriforvaltningen har globale problemer, fordi de kombinerede økologiske, økonomiske og sociologiske interaktioner og konsekvenser af fiskeriet og forvaltningen ikke overvejes. Den videnskabelige forvaltningsrådgivning er i øjeblikket hovedsagelig baseret på evaluering af enkeltbestande. F.eks. er de samlede biologiske og økonomiske konsekvenser af data-fattige ikke-vurderede bestande og blandet fiskeri, dvs. hvor flere bestande af både målrettede og ikke-målrettede bifangstarter udnyttes i samme fiskeri, ikke fuldt integreret i forvaltningen. Virkningerne af teknologisk udvikling og økonomiske incitamenter samt adfærdsændringer i fiskeriet tages ikke i betragtning, hvilket påvirker udviklingen af både bestande, fiskeri og økosystemet. Også de økologiske interaktioner er ikke integreret i råd fra fiskeriforvaltere. Nyudviklede modeller for bestands-, fiskeri- og økosystembaserede styringssystemer, som omfatter bioøkonomiske forvaltningsevalueringsværktøjer, dækker denne kompleksitet. Dette muliggør en mere fleksibel og integreret videnskabelig evaluering og rådgivning mht. udvikling i bestande og fiskeri og samtidig overvejer indvirkninger fra miljø, fiskeri og forvaltning startbetingelser under forskellige styringssystemer.Kurset vil gøre den studerende bekendt med udvalgte kvantitative økosystembaserede og bioøkonomiske fiskeriforvaltningsmetoder og evalueringsmodeller, som danner grundlag for fiskeriforvaltningsrådgivning og evaluering af forvaltningsstrategi. Kurset giver eleverne en grundlæggende forståelse af de forskellige forvaltnings- og fiskerisystemers struktur, dynamik og funktion ud fra et økologisk og socioøkonomisk perspektiv. Kurset vil give værktøjer til evaluering af nøglefiskeri og økologiske data, parametre og indikatorer samt evaluering af forvaltningsscenarier inden implementering med hensyn til deres biologiske, bioøkonomiske (flåde) og sociologiske (adfærd) virkninger, bæredygtighed og risici (usikkerhed/følsomhed) – som en flysimulator.

See course description in English

Læringsmål

  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description
  • See English description

Kursusindhold

See English description

Anbefalede forudsætninger

25307/25318

Undervisningsform

See English description.

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #8 (Decent work and economic growth), #12 (Responsible consumption and production), #13 (Climate action) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25312
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding