Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Højspændingsteknik

Overordnede kursusmål

Kurset henvender sig til studerende som ønsker et grundlæggende kendskab til højspændingsteknik i almindelighed.
Undervisningen sigter mod forståelse af de vigtigste elektriske fænomener og danner således grundlag for korrekt konstruktion og dimensionering af højspændingskomponenter og alle andre apparater, hvor høje elektriske felter forekommer.
Forelæsninger og eksperimentelle laboratorieøvelser, suppleret med diverse beregninger og numeriske simuleringer giver praktisk indsigt i de specielle test, måle- og beregningstekniske forhold, som finder anvendelse indenfor højspændingsteknikken, hvor høje spændinger og strømme forekommer over et stort frekvensspektrum.
Endvidere sættes de studerende i stand til at vurdere forskellige typer af elektriske isolationsmaterialer med henblik på anvendelse i apparater, hvor den elektriske feltstyrke er dimensionsgivende og hvor der skal tages hensyn til ældningsfænomener af f.eks. elektrisk eller termisk karakter.

See course description in English

Læringsmål

  • Gøre rede for de vigtigste dimensioneringskriteria i højspændingsanlæg
  • Beregne simple elektriske felter og vigtige komponentparametre
  • Løse elektriske feltfordelingsopgaver numerisk
  • Forklare elektriske udladningsfænomener og estimere deres betydning for elektriske isolationssystemer
  • Formulere principper for apparaters holdfasthed og relatere dem til laboratorietests
  • Evaluere forskellige materialers elektriske isolationsevne
  • Designe systemer til generering af ac-, dc- og stødspænding
  • Vælge og anvende passende instrumenter til måling af høje spændinger og høje strømme

Kursusindhold

Efter en generel introduktion til højspændingsteknik behandles metoder til at beregne og styre elektriske felter heriblandt numeriske beregningsmetoder (FEM) til at dimensionere praktiske isolationssystemer.
Der gives en omfattende behandling af de grundlæggende mekanismer ved elektrisk holdfasthed af gasformige, flydende og faste isolationsmedier. Lyn og ekstern lynbeskyttelse behandles og illustreres ved eksempler. Videre gives der en sammenfattende fremstilling af laboratorieteknik med generering af højspænding samt den tilhørende måleteknik.
Stoffet uddybes ved hjælp af gruppearbejde og laboratorieøvelser.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende kendskab til elektriske kredse og statisk elektromagnetisme.

Undervisningsform

Forelæsninger, obligatoriske øvelser og løsning af mindre opgaver i grupper.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 46720
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding