Enkeltfag 5 ECTS

Resource Engineering

Overordnede kursusmål

Naturlige ressourcer repræsenterer materialer som stammer fra det omgivne miljø og udgør en nytte for samfundet, f.eks. mineraler, metaller, og næringsstoffer. Forbrug og håndtering af disse ressourcer er ekstremt vigtigt for påvirkningen af vores miljø og mulighederne for teknologiudvikling i fremtiden. Kurset giver den nødvendige baggrund for at forstå ressourceudnyttelse fra en ingeniørmæssig synsvinkel og gennemgår vigtige aspekter omkring ressourceforbrug, ressourcekvalitet samt håndtering og udnyttelse af sekundære ressourcer fra affald i en cirkulær økonomi. Kurset har fokus på de miljømæssige aspekter og giver overblik over vigtige ressourcetyper og -karakteristika. Kurset introducerer en række værktøjer og koncepter til evaluering af ressourcehåndtering i tekniske og urbane systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare og anvende vigtige engelske definitioner og termer i relation til ressourcer
  • Forklare de væsentligste ressourcetyper i relation til vigtige karakteristika (f.eks. tilgængelighed, forbrugsmønstre, og typiske strømme i samfundet)
  • Identificere vigtige miljømæssige påvirkninger i relation til ressourcetyperne
  • Beskrive væsentlige indikatorer til evaluering af ressourceforbrug
  • Vurdere ressourcers “kritiskhed” for samfundet og/eller specifikke teknologiske systemer og diskutere afhængigheden af ressourcer i denne sammenhæng
  • Evaluere ressourceforbrug og -håndtering i simple systemer baseret på udvalgte koncepter, f.eks. livscyklusbaserede ressource-indikatorer, exergi, materialestrømme, og ressourcernes “kritiskhed”
  • Forklare de væsentligste udfordringer relateret til udvinding og udnyttelse af sekundære ressourcer fra affald
  • Anvende ovenstående koncepter og metoder til løsning af mindre opgaver i relation til cirkulær økonomi

Kursusindhold

De største miljøpåvirkninger fra samfundet er på den ene eller anden måde forbundet med produktion, forbrug eller håndtering af ressourcer. Kurset giver en essentiel forståelse af ressourcernes rolle i det moderne samfund, ressourcernes påvirkning af miljøet, og værktøjer til evaluering af ressourcestrømme i samfundet. Med udgangspunkt i de miljømæssige aspekter af ressourcernes livscyklus inddrages aspekter såsom: produktion, ressourcekarakteristika, forbrugsmønstre, ressourcestrømme i samfundet, samt udvinding og genanvendelse af ressourcer. Kurset giver en oversigt over vigtige definitioner, ressourcetilgængelighed og forbrug, økonomiske aspekter m.m. samt introduktion til udvalgte ingeniørmæssige værktøjer i relation til tekniske og urbane resourcesystemer, f.eks. vurdering af “kritiskhed”, exergi for ressourcer, materialestrømme og livscyklusbaserede indikatorer.

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser, opgaver, gruppearbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12139
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding