Enkeltfag 5 ECTS

Miljøteknisk Laboratorie- og Feltkursus

Overordnede kursusmål

At give de studerende indblik i miljøteknisk forskning ved planlægning, gennemførelse, fremlæggelse og afrapportering af simple miljøtekniske laboratorie eller feltundersøgelser udvalgt blandt sektionerne på instituttet.

See course description in English

Læringsmål

  • • Planlægge simple miljøtekniske målinger for udpeget problem og eventuel lokalitet i samarbejde med medstuderende
  • • Tilegne sig nødvendig baggrundsviden, teori og procedurer for at kunne gennemføre og planlægge simple miljøtekniske målinger
  • • Redegøre for sikkerhedsmæssige forhold for forsvarligt arbejde i instituttes laboratorier eller i felten
  • • Indsamle miljøtekniske data fra egen gennemført prøvetagning, feltmåling og efterfølgende laboratorieanalyse
  • • Behandle egne indsamlede miljødata ud fra tilegnet teori og tolkningsmetoder
  • • Afrapportere gennemførte undersøgelser på overskuelig skriftlig form
  • • Præsenterer mundtligt problem og forslag til undersøgelser.
  • • Præsenterer mundtligt resultater og tolkninger med efterfølgende diskussion af egen og andre gruppers præsentationer

Kursusindhold

Miljøforskning – mål og midler, forskningsaktiviteter i relation til kursets arbejdsopgaver, grundlæggende teori for gennemførelse af felt- og laboratoriearbejde, planlægning og gennemførelse af laboratorie/feltarbejde for udvalgte emner.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, feltmålinger og laboratorieanalyser

Fakultet

Bemærkninger

Indledende kursus på 2. halvår. Kurset er rettet mod førsteårsstuderende på bachelor i miljøteknologi.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12003
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding