Enkeltfag 10 ECTS

Indeklima

Overordnede kursusmål

Den studerende skal ved analyse af originallitteraturen og ved øvelser relateret til praksis opnå indgående kendskab til indeklimaets komponenter og dets effekt på menneskets komfort, sundhed og arbejde. Den studerende sættes i stand til at beregne, analysere, måle og vurdere indeklimaforhold.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for indeklimaets påvirkning på menneskers sundhed, komfort og præstationer
  • fortolke standarder for indeklima samt den professionelle litteratur på området
  • redegøre for gængse målemetoder inden for indeklima
  • anvende instrumenter til at måle typiske indeklimaparamtre som temperatur, fugt, og CO2
  • gennemføre simple laboratorieundersøgelser(herunder dokumentere forståelse for hvordan man planlægger og gennemføre eksperimenter)
  • forstå fysikken bag og kunne gennemføre beregninger af dynamiske forløb af forureningskoncentrationer i rum
  • planlægge og gennemføre en større måleopgave i en bygning med indeklimaproblemer og fremkomme med relevante forslag til forbedringer
  • gennemføre et større projektarbejde i grupper og redegøre for det udførte arbejde i en rapport og ved mundtlig fremlæggelse

Kursusindhold

Termisk indeklima, komfortbetingelser, instationære forhold, træk. Modellering og måling af oplevet luftkvalitet. Bestemmelse af forureningskilder og ventilationsbehov. Effekten på mennesker af bioeffluenter, tobaksrøg, forbrændingsprodukter, afgasning fra bygningsmaterialer, luftfugtighed, mikroorganismer, radon, ioner og elektriske felter. Målemetoder og instrumenter. Strategier for gennemførelse af indeklimaundersøgelser i praksis. Måling, evaluering og forslag til renovering af bygning med indeklimaproblemer.

Anbefalede forudsætninger

11202/11203, Mennesket og de fysiske omgivelser/
Introduktion til indeklima

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner og øvelser

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 96.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12360
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding