Enkeltfag 5 ECTS

Drug delivery

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at give de studerende et indblik i drug delivery ved hjælp af nanobærere (dvs. nanodrugs), som i stigende grad bruges i sundhedsvæsenet. Kurset fokuserer på at forstå designprincipperne bag medikamentfyldte nanobærere set ud fra de anvendte materialer og de fysiologiske udfordringer, der skal overvindes.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de grundlæggende designprincipper bag lægemiddelfyldte lipid- og polymere nanobærere.
  • beskrive de grundlæggende biologiske barrierer for drug delivery.
  • beskrive dynamikken mellem biologi-nanobærer-lægemiddel.
  • analysere publikationer indenfor drug delivery for at sammenligne og kontrastere nanobærer-baserede strategier med drug delivery.
  • analysere avancerede målretnings- og frigivelsesstrategier til at overvinde biologiske barrierer, ved at sammenligne og kontrastere.
  • evaluere publikationer indenfor drug delivery for at kritisere nanobærer-baserede strategier og udvælge passende strategier til sygdomsbehandling hos mennesker.
  • evaluere potentialet ved avanceret vævsmålretning og strategier indenfor kontrolleret frigivelse til sygdomsbehandling hos mennesker.
  • designe en ny nanobærer-baseret strategi til at overvinde biologiske barrierer og behandle en bestemt sygdom, ved hjælp af udvalgte lægemidler og fysisk-kemiske egenskaber hos nanobærere

Kursusindhold

Udviklingen af ​​avancerede lægemiddelfyldte nanobærere, der kan levere lægemidler på en målrettet måde til syge væv, øge stofoptagelsen og transportere lægemidler gennem biologiske barrierer bliver stadig vigtigere for den farmaceutiske industri og sundhedsvæsenet. 22235 fokuserer hovedsageligt på de kemiske aspekter af, hvordan lipidiske og polymere nanobærere kan designes for at forbedre effektiviteten, og hvordan disse nanodrugs interagerer med det biologiske miljø, lige fra serumproteiner til organer. 22235 introducerer en række terapeutiske midler (farmako, biologisk og gen) sammen med lipid- og polymerbærerkemi. Forskningsartikler i nanobærer-baseret drug delivery vil blive brugt som en metode til at introducere strategier og grundlæggende koncepter inden for dette forskningsområde. Dette introducerer både banebrydende og historiske aspekter af feltet, så de studerende kan forstå designprincipper. Studerende vil analysere og evaluere disse designprincipper. Foredragsslides/videoer vil blive brugt til at introducere og/eller bekræfte grundlæggende koncepter indenfor drug delivery. I projektdelen vil studerende derudover designe en ny nanobærer-baseret strategi til at behandle en sygdom, de selv vælger.

Anbefalede forudsætninger

En god grundlæggende forståelse af kemi (1 eller flere af medicinsk kemi, organisk kemi og fysisk kemi) og biologi (1 eller flere af menneskelig fysiologi, eukaryot cellebiologi og molekylærbiologi).

Undervisningsform

En løsningsbaseret læringsmetode vil blive brugt til at undersøge design og konstruktion af medikamentfyldte nanobærere. Forskning og gennemgang af artikler i kombination med forelæsninger (slides og/eller videoer) vil blive brugt gennem hele kurset til at understøtte læringen.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22235
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding