Enkeltfag 10 ECTS

Akustisk kommunikation

Overordnede kursusmål

Dette kursus dækker et bredt udvalg af emner relateret til grundlæggende elementer involveret i akustisk kommunikation: hørelse (anatomi, fysiologi), høretab, lydoplevelse (psykoakustik), taleproduktion og taleforståelighed. Gennem forelæsninger vil deltagerne lære om disse emner såvel som psykoakustiske målemetoder og diagnostiske teknikker. Inddelt i grupper, vil de studerende anvende disse metoder i laboratorieøvelser og præsentere deres resultater i skriftlige rapporter.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive hørelsens opbygning og forklare funktionen af de forskellige komponenter.
  • skitsere høretærsklen i frit felt (dB SPL-Frekvens) og diskutere dens forløb.
  • sammenligne klassiske og adaptive psykometriske metoder, beskrive essentielle begreber i signaldetektionsteori, og forklare en psykometrisk funktion.
  • forklare begreberne hørestyrke og hørestyrkeniveau, og beskrive Stevens’ power law.
  • forklare begrebet maskering (simultan-, forward-, backward-) og dets sammenhæng med det indre øres funktion.
  • forklare hvordan talesignalet fremkommer og beskrive talesignalets fysiske egenskaber.
  • definere begrebet taleforståelighed, forklare, hvordan forskellige faktorer påvirker forståeligheden og diskutere metoder til måling og forudsigelse af taleforståelighed (AI, SII, STI).
  • beskrive principperne for lokalisation af lydkilder og skitsere resultaterne af lokalisationsforsøg.
  • diskutere forskellige diagnostiske teknikker, klassificere forskellige typer høretab ved hjælp af et audiogram og forklare hvordan et høretab påvirker lydopfattelsen.
  • skrive en øvelsesrapport der er forståelig for næste års studerende.

Kursusindhold

Ørets anatomi og fysiologi. Psykofysiske principper og psykoakustiske målemetoder. Relationer mellem fysisk lydpåvirkning og subjektiv lydopfattelse. Psykoakustik (høretærskel, hørestyrke, maskering, frekvensselektivitet, etc). Lokalisation af lydsignaler. Beskrivelse af talesignalet. Måling og beregning af taleforståelighed. Høretab og audiologi.

Anbefalede forudsætninger

34840, evt. samtidig

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser med rapporter

Bemærkninger

Studerende, der planlægger at tage kursus 22003 “Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling” bør tage dette kursus (Akustisk kommunikation) først, ikke efter.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22000
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding