Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Space Systems Engineering

Overordnede kursusmål

Kurset omhandler de fundamentale metoder og helhedperspektiver inden for system engineering, der relaterer til komplekse og højteknologiske industri, så som rumfartsindustrien. Emnet system engineering er i høj grad multidisiplinært der kræver bred viden og erfaring at trække på. For at komplekse of bredt favnende projekter, såsom rumfartøjer og satellitter, skal lykkes, er det essentielt med systemingeniør og dennes metoder for at få enderne til at mødes og opnå en missions succeskriterier.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de fundamentale koncepter af system engineering og on systemingeniørs rolle – også i en organisatorisk innovationskontekst, hvor viden fra flere ingeniørdiscipliner anvendes og inkorporeres i system engineering
  • liste elementerne af et projekts “life-cycle”, og forklare en interessents rolle – herunder kundernes rolle i en kommerciel kontekst
  • forstå hvorledes systemkrav driver både design, omkostninger, tidsplan, testing, verificering, validering samt operation af et system
  • formulere et sæt af systemkrav, der imødeser en interessent/kundes ønsker og kunder på et marked
  • vurdere påvirkningerne ved en ændring i et projekts systemkrav
  • beregne et “error-budget” og udføre kritisk vurdering af de drivende systemkrav
  • vurdere fejl mekanismerne for et system, og identificer den mest kritiske vej for et projekts udvikling
  • udføre metoderne for system engineering
  • udføre “trade-off” studier og sammenlign fordele og ulemper for at opnå bedst mulige performance/design af et system

Kursusindhold

Kurset indeholder to dele: Forelæsningsdelen hvor teori, processer og metoder indenfor system engineering bliver gennemgået, samt gruppearbejdsdelen hvor de studerende skal løse opgaver hvor system engineerings metoderne skal udføres på et rumfart/satellit-projekt, med det formål at føre projektet videre mod at bestå et kritisk design review.

Anbefalede forudsætninger

30300, Anbefalet at have gennemført kursus 30300 Introduktion til satellitsystemer, eller 30320 Rumfartsinstrumentering, som giver et vidensfundament til anvendelse i dette kursus. Envidere kan det anbefales at tage kursus 30320 samtidig med dette kursus.

Undervisningsform

Undervisning og gruppearbejde i 13-ugers perioden forår.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30310
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding