Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kortlægning fra fly- og satellitbilleder

Overordnede kursusmål

At give kendskab til de instrumenter og metoder, der anvendes ved kortlægning og analyse af Jordens overflade fra fly og satellit. Kurset omhandler digitale fotogrammetriske og spektrale metoder til topografisk kortlægning og opdatering af kort, samt relaterede teknikker til analyse af digitale billeder i forbindelse med tematisk kortlægning, jordobservation og forandringsanalyse.

See course description in English

Læringsmål

 • udføre typiske opgaver til processering af fly- eller satellitbilleder og ekstrahere information fra disse billeder
 • analysere hvordan billeder dannes og hvordan flere billeder fra forskellige synsvinkler kan udlede 3D information omkring et objekt
 • beskrive pinhole-kamera modellen og betydningen af interne og eksterne kameraparametre
 • designe et program som kan generere 3d modeller baseret på flere billeder af det samme objekt
 • udføre kamera kalibrering for at kompensere effekter af linseforvrængning ved hjælp af forskellige modeller
 • beskrive spektrale egenskaber for forskellige overflade typer, herunder, vand, is og vegetation
 • beskrive og anvende forskellige forskellige spektrale indeks som det normaliserede vegetations indeks (NDVI) til simpel overflade kortlægning i optiske billeder.
 • implementere og anvende relevante metoder til overflade kortlægning udfra optiske billeder, herunder principal komponent analyse, Kmeans, Gaussian mixture models, kvadratisk diskriminantanalyse, og kanonisk korrelationsanalyse
 • analysere billeder med henblik på forandringsdetektion ved hjælp af f.eks. kanonisk korrelationsanalyse og klassifisseringsteknikker
 • arbejde med feature detektion, udledning og ‘outlier rejection’ metoder for billedbehandling
 • beskrive hvordan man generere digitale overflade modeller og ortofotos vha. direkte- eller indirekte georeferencering.

Kursusindhold

Fotogrammetriske optagesystemer: Digitale flybilledkameraer, multispektral skanning, laserskanning, billeddannende radar og højopløselige billeddata fra satellit. Billedorientering og aerotriangulation. Anvendelse af billedbehandling til fotogrammetrisk måling i billederne. Analyse af multispektrale og hyperspektrale billeddata, herunder principal komponentanalyse og klassifikation. Dataindsamling til ortofotos og 3D bymodeller. Billedbehandlingssystemer til tolkning og dataanalyse. Øvelser med billedorientering, kortlægning og dataanalyse (herunder egen implementering i R, Matlab eller Python). Besøg hos/fra et fotogrammetrisk firma.

Anbefalede forudsætninger

02502/02504/02501, Billedanalyse og Computer vision.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30540
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding