Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Klimaforandring – fysik og observationer

Overordnede kursusmål

At forstå hvor den viden vi har om Jordens klima kommer fra. At være i stand til at analysere klimadata og sætte det ind i den kontekst som er hele Jordens klima.

See course description in English

Læringsmål

 • analysere aktuel klimadata
 • vurdere videnskabelig litteratur kritisk
 • sammenligne klimaforcering og feedback
 • vurdere tendenser i global temperaturdata
 • forklare hvordan globale klimamodeller virker
 • forklare hvordan man måler temperatur og hvordan man anvender temperatur observationer i globale analyser
 • diskutere hvordan man kombinerer observationer og modeller til at beregne atmosfæriske re-analyser
 • vurdere havoverfladetemperaturændringer og konsekvenser for klimasystemet.
 • vurdere havniveauændringer og deres relation til afsmeltning af gletchere og opvarmning af havene
 • vurdere havisens rolle for strålingsbalancen og dens effekt på klimasystemet
 • forklare hvad betydningen af forskellige udlednings scenarier har for udviklingen af klimaet i fremtiden.

Kursusindhold

Kurset dykker ned i dataene bag specifikke klimaprocesser. Emner der bliver dækket er: Global havoverflade temperatur, havniveau, havis, klimaforcering og feedback, klimamodeller (primært de store Earth System Models).

Anbefalede forudsætninger

01035/30141/30142/30140/12205/02631/02632/02633

Undervisningsform

Primært case-baseret undervisning. For de fleste emner præsenteres en eller flere relevante cases som de studerende kommer til at arbejde med. Der er fokus på at arbejde med aktuelle klimadata så de studerende får en forståelse af hvordan vi kender klimaets tilstand. Den seneste rapport fra FNs klimapanel, IPCC, vil blive benyttet som litteratur sammen med videnskabelige artikler.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30755
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding