Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

HF-kommunikationskredsløb

Overordnede kursusmål

At introducere HF-kommunikationskredsløb, herunder metoder til design i såvel diskret som integreret form og endvidere samspillet mellem kredsløbsteknologi og kommunikationssystemernes krav. Deltageren bliver i stand til at konstruere HF kommunikationskredsløb og delsystemer på baggrund af data og specifikationer for komponenter, kredsløb og kommunikationssystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • redegøre for principperne i de mest benyttede radiosender og -modtager systemer
  • benytte smalbåndsapproximationer og serie-parallel omregninger til design af frekvensselektive kredsløb
  • konstruere HF impedanstilpasnings- og transformationskredsløb med diskrete komponenter
  • dimensionere stabile småsignal HF forstærkere
  • beregne støjtal og dynamikområder for forstærkere på baggrund af komponentspecifikationer
  • redegøre for grundlæggende principper for HF-effektforstærkere og gennemføre simple designberegninger
  • konstruere simple HF oscillatorer med LC og krystal resonatorer
  • redegøre for principper i mixerkredsløb og foretage grundlæggende designberegninger.

Kursusindhold

HF signaler og kredsløb omfattende lineære forstærkere, blandingstrin (mixere), oscillatorer, detektorer, begrænsere og effektforstærkere. Strukturer for radiosendere og -modtagere. Design af integrerede HF kredsløb. Kredsløbsbegreber som stabilitet, støj, forvrængning, intermodulation og dynamikområde. Systemegenskaber som signal-støjforhold, tærskelværdi og bitfejlhyppighed. HF-kommunikationskredsløb som bruges i Bluetooth, WiFi, Internet of Things (IoT), 5G communications, Connected Cars, radarer, medicinske og biomedicinske instrumenter, og sv.

Anbefalede forudsætninger

30405/31405, Trådløs Kommunikation

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, laboratorieøvelser, obligatoriske hjemmeopgaver, obligatorisk designprojekt.

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af on-line quiz og web-based tools.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30415
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding