Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Økonomi for Iværksættere

Overordnede kursusmål

Kurset giver studerende mulighed for at forstå og lære om grundlæggende kompetencer og viden omkring finansiering af iværksættervirksomheder, og forstå finansieringsprocessen fra iværksætteres og investorers perspektiv. Kurset behandler centrale spørgsmål som alle iværksættere møder: hvordan man identificerer finansielle behov, hvor meget finansiering der er behov for, hvordan man udarbejder grundlæggende finansielle planer, hvornår der skal skaffes finansiering, fra hvem der skal skaffes finansiering, hvad der er en rimelig værdiansættelse af virksomheden, og hvordan man træffer beslutninger om exit fra et finansielt perspektiv. Desuden omhandler kurset forskellige finansieringsordninger og -metoder (f.eks. bootstrapping, business angels, venturekapital, crowdfunding og acceleratorer). Kursets mål er at forberede de studerende på at træffe kritiske beslutninger om iværksætterfinansiering.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og vurdere finansieringsbehovet for en iværksættervirksomhed.
  • Forstå grundlæggende oplysninger i regnskaber og prognoser.
  • Udarbejde grundlæggende proforma-regnskaber for en ny virksomhed.
  • Identificere og vurdere forskellige finansieringskilder inden for iværksætterfinansiering.
  • Analysere og fremsætte anbefalinger om investortyper og investorer.
  • Vurdere markedsværdien af et nyt foretagende.
  • Forstå og vurdere exitstrategier for en iværksættervirksomhed.
  • Forstå processen for finansiering af iværksættervirksomheder set fra iværksætteres og investorers synsvinkel.
  • Analysere den nuværende finansielle situation en iværksættervirksomhed, og estimere fremtidige finansieringsbehov.
  • Anvende værktøjer til at træffe kritiske beslutninger om finansiering af iværksættervirksomheder.

Kursusindhold

Identificering af finansielle behov
Årsregnskaber og finansiel planlægning
Værdiansættelse af nye virksomheder
Angel Investor
Venture Capital
Corporate Venture Capital
Crowdfunding
Accelerator
Exit-strategi

Undervisningsform

Forelæsninger/diskussioner og projekter vedrørende finansiering af nystartede virksomheder, individuelle øvelser, case-studier og refleksioner.

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Entrepreneurship
Kursus ID 38104
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding