Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Økonomi for Iværksættere

Overordnede kursusmål

Kurset giver studerende mulighed for at forstå og lære om grundlæggende kompetencer og viden omkring finansiering af iværksættervirksomheder, og forstå finansieringsprocessen fra iværksætteres og investorers perspektiv. Kurset behandler centrale spørgsmål som alle iværksættere møder: hvordan man identificerer finansielle behov, hvor meget finansiering der er behov for, hvordan man udarbejder grundlæggende finansielle planer, hvornår der skal skaffes finansiering, fra hvem der skal skaffes finansiering, hvad der er en rimelig værdiansættelse af virksomheden, hvordan man forhandler investeringsvilkår, og hvordan man træffer beslutninger om exit fra et finansielt perspektiv. Desuden omhandler kurset forskellige finansieringsordninger og -metoder (f.eks. bootstrapping, business angels, venturekapital, crowdfunding og acceleratorer). Kursets mål er at forberede de studerende på at træffe kritiske beslutninger om iværksætterfinansiering.

See course description in English

Læringsmål

 • Læs og fortolk grundlæggende oplysninger præsenteret i regnskaber.
 • Identificer behovet for finansiering og anslå det nødvendige beløb.
 • Udvikle og skrive grundlæggende pro-forma regnskaber for en ny virksomhed.
 • Identificere og vurdere forskellige finansieringskilder inden for iværksætterfinansiering.
 • Analyser finansieringskilder og kom med anbefalinger til valg af finansieringskilder.
 • Vurdere markedsværdien af et nyt foretagende.
 • Forhandle investeringsvilkårene for et nyt foretagende.
 • Diskuter alternative exitstrategier og anbefal beslutninger om exitvalg.
 • Diskuter processen med at finansiere iværksætterprojekter fra iværksætteres og investorers perspektiv.
 • Analyser nye ventures fra iværksætterfinansieringsperspektiv.
 • Anvende værktøjer til at træffe kritiske beslutninger om finansiering af iværksættervirksomheder.

Kursusindhold

Finansielle rapporter
Finansielle fremskrivninger
Identificering af finansielle behov
Værdiansættelse af nye virksomheder
Business Angels
Venture Capitals
Corporate Venture Capitals
Crowdfunding
Accelerators
Rammeaftale
Exit-strategi

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, individuelle øvelser og eksamen

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Entrepreneurship
Kursus ID 38104
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding