Enkeltfag 5 ECTS

Reaktionskinetik og katalyse

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en sådan indsigt i det teoretiske grundlag for den kemiske reaktionskinetik og katalyse, at de bliver i stand til at anvende denne viden både til videre studier af katalyse og højtemperaturkemi og til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kemiindustrielle processer.

See course description in English

Læringsmål

 • Udlede et hastighedsudtryk på basis af katalytiske reaktionsmekanismer (elementarreaktioner)
 • Beregne observeret reaktionsorden og aktiveringsenergi for en katalytisk mekanisme
 • Opstille en matematisk model for kombineret diffusion og reaktion i en katalysatorpille
 • Beregne effektivitetsfaktoren for en vilkårlig reaktion i vilkårlig geometri
 • Forstå tendenser for den katalytiske ydeevne af heterogene katalysatorer
 • Beskrive en række vigtige mekanismer for deaktivering af katalysatorer i drift
 • Beregne Arrhenius parametre for en elementarreaktion ud fra eksperimentelle data
 • Anvende steady state og partiel ligevægtsanalyse på en detaljeret reaktionsmekanisme
 • Beregne kinetiske eller termodynamiske data ud fra sammenhæng mellem hastighedskonstant og ligevægtskonstant
 • Anvende kollisionsteori og transition state teori til beregning af hastighedskonstanter
 • Etablere en reaktionsmekanisme for en kemisk proces udfra databaser
 • Forklare virkemåden af en række ofte anvendte teknikker til karakterisering af heterogene katalysatorer

Kursusindhold

Grundlæggende kinetiske begreber, teorier for reaktionshastighed, elementarreaktioner i gasfase, reaktionsmekanismer og kinetisk modellering, elementarreaktioner i væskefase, molekylære mekanismer for reaktioner på overflader og heterogen katalyse, karakterisering af praktiske katalysatorer og enkelt krystal overflader, mikrokinetisk modellering og sammenligning til experimentelle hastighedsudtryk, test af heterogene katalysatorer inklusive varme- og massetransport i katalytiske reaktioner, diskussion af udvalgte heterogent katalyserede processer til fremstilling af bulk kemikalier.
Kursets indhold er relevant for bæredygtig produktion og der vil gives eksempler herpå i kurset.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til fysisk kemi svarende til 26222 og til matematik svarende til 01035 eller 28160.
Kendskab til kemisk procesteknik svarende til 28020, Introduktion til reaktionsteknik 28140

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, hjemmeopgaver

Bemærkninger

Venligst kontakt Peter Glarborg vedrørende den del af kurset, der omhandler gasfase kinetik samt generelle forhold.

Venligst kontakt Anker Degn Jensen vedrørende den del af kurset, der omhandler væskefase- og katalytiske reaktioner.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28242
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding