Enkeltfag 5 ECTS

Forbrænding og højtemperaturprocesser

Overordnede kursusmål

At bibringe deltagerne en grundlæggende forståelse af forbrænding og andre højtemperaturprocesser, herunder dannelse og begrænsning af miljøskadelige komponenter.

See course description in English

Læringsmål

 • Opstille masse- og energibalancer for forbrændingssystemer
 • Beregne røggasmængde og sammensætning udfra støkiometriske beregninger
 • Anvende forenklede og detaljerede kemiske modeller til at estimere forbrændingshastighed og dannelse af miljøskadelige komponenter
 • Koble kemisk og termisk analyse af reagerende systemer
 • Opstille bevarelsesligninger for reagerende flow
 • Gøre rede for konceptuelle og praktiske forskelle mellem forblandede og diffusionsflammer
 • Vurdere effekten af turbulens på forbrændingshastighed
 • Opstille og bruge simpel model for dråbefordampning og forbrænding
 • Opstille og bruge simpel model for partikelopvarmning og pyrolyse
 • Opstille og bruge simpel model for koksoxidation
 • Anvende ovenstående værktøjer sammen med numeriske løsningsmetoder til vurdering og optimering af industrielle højtemperaturprocesser

Kursusindhold

Faget grænser op til såvel kemiteknik som maskinteknik, og industrielt arbejder både kemi- og maskiningeniører med brændsler og miljøforhold. Kurset dækker teoretiske aspekter af termisk omsætning af gasformige, væskeformige og faste brændsler (forbænding, forgasning, pyrolyse). Udviklede modeller anvendes ifm. praktiske processer som gasturbiner, motorer, pulverfyrede anlæg, fixed bed og fluid bed samt en række industrielle højtemperaturprocesser. Kurset er relevant for udvikling af bæredygtige højtemperaturprocesser og det vil blive illustreret i kurset. I løbet af kurset udarbejdes to større kursusopgaver. Der lægges vægt på rapporteringsteknik. For ikke-kemikere vil der tidligt i kurset blive givet en introduktion til kemi.

Anbefalede forudsætninger

28020/41401, Erfaring med numeriske værktøjer til løsning af ordinære differentialligninger, feks Matlab, Maple eller lignende. Derudover er det en fordel at have haft et grundkursus i kemi.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, udarbejdelse af 2 større kursusopgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28244
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding