Enkeltfag 5 ECTS

Forbedret olieindvinding og kuldioxid lagring

Overordnede kursusmål

At give et indblik i de moderne metoder til at forbedre olieindvindingen og kuldioxid lagring. Dette kursus beskriver: 1) DE FYSISKE OG INGENIØRMÆSSIGE IDEER bag forskellige metoder af tofase strømingen i porøse medier; 2) DE MATEMATISKE METODER som bruges for dens modellering.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive klassifikationen af forbedret olieindvindings (EOR) metoder, og forudsætningerne for deres anvendelse
 • Beskrive grundlæggende forudsætninger for strømningsligninger af flere væsker i porøse medier og, især, den klassiske Buckley-Leverett (BL) teori for vandinjektion
 • Beskrive metoder for reservoirsimulering
 • Kunne finde en grafisk løsning for BL ligningen i en dimension og beregne de vigtigste parametre for vandinjektionsprocessen
 • Beregne betingelserne under hvilke laboratorstudier af vandinjektion bør udføres. Beskrive praktiske problemer og nye fænomener udfra eksperimentelle data foretaget med Røntgen computer tomography skanner
 • Kunne beregne virkning af tyngdekraft på vandinjektion og andre EOR metoder, især, på stabilitet af fortrængelse
 • Kunne beregne virkningen af heterogenitet. Klassificere reservoirer ifølge strømningsregimer (viskøs-dominerende, kapillar-dominerende osv.). Anvende analytiske metoder til opskalering
 • Beskrive anvendelsesprincipper for blandbar og ikke-blandbar gas injektion, deres fordele og mangler. Kunne forudse den vigtigste parameter for gas injektion, et minimum blandbarhedstryk, med en passende software
 • Beskrive anvendelsesprincipper og fysiske mekanismer af carbondioxid injektion og WAG (Water-Alternate-Gas, Vand-vekslende-gas) injektion
 • Bunne vælge et kemisk stof (polymer eller surfactant) for kemisk indvinding, baseret på kendskab om deres egenskaber
 • Beskrive og evaluere de processer, der forekommer under kuldioxidinjektion i akviferen eller i et oliereservoir.

Kursusindhold

Egenskaber for reservoir fluider og bjergarter (gentagelse). Strømningsligninger i porøse medier. Udgørende funktioner: relativ permeabiliteter, kapillartryk. Buckley-Leverett teori for vandinjektion. Grafisk løsning af Buckley-Leverett ligningen i en dimension. Beregning af de vigtigste værdier som bestemmer olieproduktion. Systemer af brønde og strømmelinier. Laboratoriemålinger af vandinjektion, inklusiv Røntgen computer tomography. Tyngdekraft. Stabilitet af vandinjektion. Vandinjektion i heterogene reservoirer. Blandbar og ikke blandbar gas injektion. Minimum blandbarhedstryk, forskellige mekanismer af blandbarhed, teori og eksperimenter. Carbondioxid injektion, water-alternate-gas injektion. Kemisk indvinding. Kudioxid lagring i akviferen.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende matematisk uddannelse svarende til kemiingeniørprogrammet eller tilsvarende. Kendskab til partielle differentialligninger og/eller strømningsligninger. Grundlæggende kursus i olie- og gasproduktion.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28515
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding