Enkeltfag 15 ECTS

Bioteknologi og procesdesign

Overordnede kursusmål

Den enkelte studerende skal være i stand til at udvikle en løsning på et bioteknologisk procesproblem og følgelig være i stand til at deltage i drifts- og udviklingsarbejde inden for dette område. Mere specifikt skal man efter kurset kunne designe overordnede strategier for en fermenteringsproces i sin helhed baseret på kendskab til proceskinetik og viden om forskellige mikroorganismers metabolisme. Man skal også kunne udvælge passende oprensningsoperationer. De studerende skal kunne beherske simple laboratorieteknikker, og fremskaffe fysiske, kemiske og biokemiske data til brug for beregninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Relatere metabolismen af forskellige mikroorganismer til deres bioteknologiske produktspektrum
  • Udvælge passende mediekomponenter og kvantitativt sammensætte medier i et case study
  • Løse fermenteringskinetik- og masse-transportopgaver samt evaluere resultaterne
  • Finde information fra videnskabelig litteratur
  • Udføre forsøg i pilotskala og bruge resultaterne til at løse enkle designopgaver for oprensningsudstyr
  • Beregne og vurdere operationelle parametre på basis af eksperimentelle data
  • Designe en simpel fermenteringsproces baseret på kendskab til proceskinetik og mikrobiologi
  • Udvælge de oprensningstrin der er mest passende for en specifik bioteknologisk proces baseret på tekniske argumenter, men også diskussion af gennemførligheds og bæredygtigheds spørgsmål
  • Udarbejde tekniske rapporter og præsentationer baseret på praktisk arbejde

Kursusindhold

Kurset bruger CDIO konceptet: Conceive, design, implement and operate, hvor du bruger en ingeniørmæssig tilgang til problemløsning. Laboratorieforsøg og teori om fermenteringskinetik- og -teknologi, samt oprensning af fermenteringsprodukter med forskellige metoder, f.eks. membranprocesser, filtrering, krystallisering og centrifugering, med udgangspunkt i kemitekniske enhedsoperationer. Batch-, fed-batch- og kemostatfermenteringer. Design af bioreaktorer. Omrøring og beluftning. Formulering og sterilisering af tekniske substrater. Instrumentering og regulering af fermenteringsprocesser. Der arbejdes også med problemformulering, forsøgsplanlægning, statistiskbehandling af resultater samt litteratur- og informationssøgning.
De studerende arbejder selvstændigt og i grupper med opgaver, øvelser og projekt. Projektet er et teoretisk projekt der omhandler design af en fermenteringsproces i sin helhed inklusive oprensning.

Anbefalede forudsætninger

28022/28020/23932, Basisviden om centrale områder af den kemiske procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, ekskursioner (hvis det er muligt), praktiske øvelser, projektopgave.
Integreret forløb af teori og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Undervisningsmaterialet og forelæsningerne er på engelsk.
Ekskursioner er obligatoriske.
Aktiv deltagelse i øvelser under 13-ugers perioden er en forudsætning for vellykket gennemførelse af 3-ugers projektet.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28344
Kursustype Diplomingeniør
Pris

22.500,00 kr.

Tilmelding