Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Bioraffinaderi

Overordnede kursusmål

At give de studerende grundlæggende viden om bioraffinaderi og integrerede processer der konverterer biomasse til forskellige produkter såsom bioenergi, biomaterialer og biokemikalier. En vigtig del af kurset beskæftiger sig med vigtigheden og brugen af principper for grøn kemi og bæredygtighed, og alle eksemplerne og rapporten udarbejdes altid på baggrund af sådanne principper

See course description in English

Læringsmål

 • Describe the physical and chemical structures of biomass and their potential use for production of bioenergy, biomaterials and biochemicals
 • Identify and describe biomass resources (forest, agricultural, municipal and marine biomass), their occurrence and application in a biorefinery concept
 • Identify and describe biomass constituents (starch, cellulose, hemicellulose, lignin, pectin, protein, lipids)
 • Outline the principles of a biorefinery including chemical, biological and thermo-chemical conversion methods
 • Outline and compare various methods of biomass processing for production of bioenergy products, biomaterials, chemicals and building blocks for chemical synthesis
 • Describe the differences between aerobic and anaerobic biological processes
 • Describe the steps of anaerobic digestion processes
 • Determine reactor configuration to treat specific biomass types
 • Write a scientific report
 • Design a theoretical and creative biorefinery based on scientific references
 • Use literature databases concerning renewable resources and sustainable management

Kursusindhold

Kurset vil give et bredt billede af bioraffinaderikonceptet ved at introducere de vigtigste af de integrerede processer såsom biomasseproduktion, forbehandling, og kemisk-, biologisk-, termokemisk konvertering. Lektionerne vil fokusere på bioressourcer og specifikke procestrin, og der vil blive inkluderet både industrielle og videnskabelige eksempler. I rapportarbejdet (case study) vil de studerende i grupper skulle designe et nyskabende bioraffinaderikoncept der samler flere enkeltprocesser. I løbet af hele kurset vil der være særligt fokus på bæredygtige systemer.

Anbefalede forudsætninger

27002, eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde

Bemærkninger

Det skriftlige materiale vil være baseret på et kompendium og artikler fra internationalt anerkendte tidsskrifter.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28872
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding