Enkeltfag Dansk 2.5 ECTS

Laboratoriekursus for diplomingeniører i fødevaresikkerhed og -kvalitet

Overordnede kursusmål

I dag har man en imponerende række af værktøjer til at bestemme den kvantitative sammensætning af et kemisk system. Ingeniørstuderende i fødevaresikkerhed og -kvalitet skal udvikle en forståelse for værktøjer der benyttes til at løse analytiske opgaver. Målet for kurset er at give de studerende kendskab til elementær laboratorieteknik, ikke-instrumenterede metoder samt enkelte instrumenterede metoder.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare og anvende god laboratoriepraksis ved kvantitativ overførsel af faste og flydende stoffer.
  • Estimere prøve- og reagensmængder
  • Tilrettelægge en øvelse sådan at tiden i laboratoriet bliver udnyttet hensigtsmæssigt.
  • Foretage en volumetrisk bestemmelse med en traditionel glasburette
  • Benytte statistiske metoder til at vurdering af resultater
  • Beregne egne resultater og angive disse med korrekt antal betydende cifre samt relatere disse til fødevarers indhold
  • Foretage en kvantitativ spektrofotometrisk bestemmelse.
  • Udvise god laboratorieadfærd.
  • Udføre simple kemiske analyser efter en given forskrift

Kursusindhold

Laboratoriepraksis og -sikkerhed. Praktiske øvelser relateret til fødevarekemi.

Undervisningsform

laboratorieøvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Fødevareinstituttet
Kursus ID 26174
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding