Enkeltfag 5 ECTS

Forskningsfordybelse, DTU Kemi, juli

Overordnede kursusmål

Gennem deltagelse i et forskningsprojekt i en kortere periode vil den studerende forsøge at besvare et spørgsmål eller løse en opgave, der er relateret til vejlederens arbejde. Derudover opnår den studerende generelle kompetencer som evnen til at indgå i et konstruktivt mentor-mentee forhold og evnen til videnskabelig kommunikation – skriftlig såvel som mundtlig.

See course description in English

Læringsmål

  • Arbejde målrettet med søgestrategi i forhold til videnskabelig litteratur
  • Læse videnskabelige artikler og uddrage information med relevans for et videnskabeligt projekt
  • Forholde sig kritisk til eget og andres forsøgsdesign
  • Planlægge, gennemføre og afslutte et projekt under stramme tidsbegrænsninger
  • Mundtligt kommunikere en videnskabelig problemstilling
  • Skriftligt formidle resultaterne fra et videnskabeligt projekt i en rapport
  • Indgå konstruktivt i et studerende-vejleder forhold
  • Opsøge og analysere teknologier der kan komme på tale ved løsning af den aktuelle opgave

Kursusindhold

Det præcise indhold af projektet aftales nærmere med vejlederen. Hovedtrækkene af den videnskabelige problemstilling formidles mundtligt til de øvrige deltagere i kurset. Projektet formidles afslutningsvis gennem en skriftlig rapport.

Anbefalede forudsætninger

Visse projekter kan have specifikke forudsætninger.

Undervisningsform

Deltagelse i et forskningsprojekt efter nærmere aftale med vejledende PhD studerende eller professor. Projektet kan være eksperimentelt (laboratorie- eller computerbaseret) eller litteraturstudie. Den videnskabelige problemstilling kan eventuelt kommunikeres kortfattet til medstuderende på internt seminar.

Fakultet

Bemærkninger

Tilmelding forudsætter et egnet projekt er aftalt med en vejleder ved DTU Kemi.

Se på instituttets hjemmeside om forskningsaktiviteter og inspiration til et projekt lavet sammen med instituttets forskere:
https://www.kemi.dtu.dk/forskning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26701
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 28
Semester slut Uge 30
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding