Enkeltfag Engelsk 3.5 ECTS

Topologioptimering

Overordnede kursusmål

Introduktion til og “hands-on” erfaring med topologioptimeringsmetoden

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå og bruge et eksisterende topologioptimeringsprogram (88 – og 99-line Matlab koder)
  • Modificere den eksisterende kode til ændrede randbetingelser, belastninger, design domæner, osv.
  • Forstå og anvende principper for følsomhedsanalyse og udlede følsomheder for objektfunktioner
  • Gennemføre topologidesign af fleksible mekanismer
  • Forstå teorien bag matematiske programmeringsværktøjer og implementere dem i topologioptimeringskoden
  • Forstå den nyeste udvikling i de teoretiske aspekter af topologioptimeringsmetoder
  • Læse og forstå videnskabelige artikler om topologioptimering
  • Forklare den historiske baggrund for topologioptimeringsmetoden
  • Forstå nye anvendelser af topologioptimering i forskning og industrielle anvendelser
  • Implementere topologidesign af dynamiske problemer med harmonisk belastning

Kursusindhold

Kurset omhandler teori og praktisk implementering af topologi-optimering.
Emnerne omfatter:
• Design parametrisering (interpolationsfunktioner, kompositmaterialer osv.)
• Følsomhedsanalyse (direkte og adjungerede metoder)
• Algoritmer (OC-metoder, matematisk programmering, konvekse tilnærmelser og andre metoder)
• Beregningsmæssige emner (filtre, robust design, parallelisering)
• Anvendelser for struktur-og multi-fysik problemer (industrielle eksempler, MikroElektroMekaniske Systemer (MEMS), bølgeudbredelses problemer)
• Storskala implementering af topologioptimering på parallelle computere
• Poster presentation af eget forskningprojekt

Anbefalede forudsætninger

Kurset er designet til ph.d.-studerende og kandidatstuderende. Fotrolighed med de grundlæggende principper i finite element metoden forudsætttes. Viden
svarende til et kursus i FEM samt Matlab erfaring antages.

Undervisningsform

1 uge (inkl. weekend) med forelæsninger og øvelser

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41591
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding