Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Sedimenttransport i vandløb og langs kyster

Overordnede kursusmål

At de studerende skal kunne vurdere erosions- og sedimentationsproblematikken i forbindelse med konstruktive indgreb i floder og langs kyster.

See course description in English

Læringsmål

  • Forudsige betingelsen for begyndelsen på sediment bevægelse og den videre udvikling af bundformer og deres indflydelse på strømningsmodstand i åbne vandløb;
  • Anvende forskellige formler for langsgående sandtransport i kystzonen og vurdere deres anvendelighed under forskellige strømnings- og bølge miljøer;
  • Beregne kanalers ligevægtsprofiler, og kornsortering i flodbøjninger;
  • Forklare meandrerende vandløbs opførsel
  • Udlede de styrende ligninger for kystudvikling samt beregne erosion og aflejring omkring kystkonstruktioner;
  • Kunne anvende simple numeriske modeller (i Matlab) til at beregne sedimenttransport i bølger og strøm;
  • Identificere og forklare de forskellige bidrag til tværgående sedimenttransport.
  • Skrive tekniske rapporter i forbindelse med aflevering af rapporter.

Kursusindhold

Basisbegreber: kritisk forskydningsspænding, bundtransport og opslemmet transport i strøm og bølger. Bundformer (sandbølger) og deres betydning for strømningsmodstand og sedimenttransport. Storskala morfologi i floder (meandre). Bølgedrevne strømme (langs- og tværgående). Sedimenttransport langs kyster. Kystmorfologi: revler, hestehuller, kystlinieudvikling.

Anbefalede forudsætninger

41101/41102/41111, Elementær programmering for eksempel i MATLAB eller andet programmeringssprog.

Undervisningsform

Forelæsninger, afløsningsopgaver, udarbejdelse af rapport

Fakultet

Bemærkninger

Kurset har tidligere været udbudt som kursusnr. 12522/41122/41127.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41126
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding