Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Plastdesign

Overordnede kursusmål

At sætte den studerende i stand til at udnytte plastmaterialernes specielle egenskaber rationelt og kreativt.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for plastmaterialers forskellige mekaniske og kemiske egenskaber samt disses karakterisering.
  • Redegøre for princip og anvendelse af specielle konstruktionsløsninger i plast.
  • Foretage kvalitative og kvantitative vurderinger af konstruktioner i plastmaterialer.
  • Redegøre for valg af plastmaterialer baseret på konstruktionernes funktionelle krav og egenskaber.
  • Beregne plastmaterialers stivhed som funktion af tid og temperatur (tid-temperatur superposition).
  • Foretage relevante valg af materiale- og proceskombinationer.
  • Analysere og vurdere forarbejdningsprocessens indflydelse på konstruktionens egenskaber.
  • Demonstrere forståelse for design af plastkomponenter gennem konkrete problemløsninger.

Kursusindhold

Design i plast materialevalg, modeller.
Plastmaterialernes anvendelsesegenskaber
Testmetoder,nedbrydning , Langtidsegenskaber (viskoelastisitet),Forarbejdningens indflydelse på egenskaber, Kemisk resistens, Opløsningsparametre, Databaser og andre informationskilder,
Specielle konstruktionsløsninger for plast:
Snapforbindelser, Integrerede hængsler, presforbindelser.
Værktøjskonstruktion tilsprøjtestøbte komponenter.
Digitale teknologier til udvikling af plastprodukter: simuleringer til sprøjtestøbning, additivfremstilling.
Study cases.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til styrkelære og plastmaterialer 41501.41650

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og opgaveafleveringer

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41737
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding