Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning

Overordnede kursusmål

At sætte den ph.d. studerende i stand til at forstå mulighederne og begrænsningerne af røntgendiffraktion til at karakterisere materialernes mikrostruktur (faseanalyse, teksturanalyse, spændingsanalyse og linjeprofilanalyse) og anvende den teoretiske viden på konkrete problemstillinger i anvendt materialevidenskab og -teknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare fundamentale principper bag kinematisk spredningsteori
  • uddrage mikrostrukturelle informationer fra røntgendiffraktion
  • redegøre for positionen og intensiteten af røntgenreflekser
  • anvende egnede målings- og analyserutiner til kvantitativ faseanalyse, kvantitativ teksturanalyse, kvantitativ spændingsanalyse of linjeprofilanalyse
  • bestemme indre spændinger med røntgendiffraktion og klassificere denne som værre af første, anden eller tredje orden
  • fortolke polfigurer og kvantificere krystallografiske teksturer
  • bestemme defekttætheder ud fra røntgenlinjeprofiler
  • forklare forskellene mellem laboratorie røntgenudstyr og synkrotron kilder
  • diskutere og presentere resultaterne af et røntgendiffraktionseksperiment

Kursusindhold

Kurset byder på indledende forelæsninger om grundlæggende principper af røntgendiffraktion (kinematisk spredningsteori) og introducerer generelle metoder til mikrostrukturanalyse som kvantificering af krystallografisk tekstur, bestemmelse af indre spændinger og tøjninger samt linjeprofilanalysen. De ph.d. studerende vil gennem selvstudiet opnå en dybere generel viden om forskellige tekniker med fokus på udvalgte anvendelser. De ph.d. studerende vil præsentere og diskutere resultaterne af målinger med laboratorieudstyr eller fra synkrotroneksperimenter på basis af litteratur eller egen data.

Anbefalede forudsætninger

cand.scient.techn. eller cand.polyt. (civilingeniør)

Undervisningsform

Indledende forelæsninger, selv-studie, opgaver og presentation

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41691
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

10.600,00 kr.

Tilmelding