Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Mass Customization – anvendelse af produktkonfigurering

Overordnede kursusmål

Industrielle virksomheder oplever et stigende krav fra kunderne om at kunne levere kundetilpassde produkter til omtrent samme tid og pris som massefremstillede produkter. Mass Customization betyder produktion af kundetilpassede produkter med masseproduktionens fordele. Grundprincipperne i Mass Customization er modulopbygning af virksomhedens produktsortiment og anvendelse af produktkonfigureringssystemer i de kunderettede forretningsprocesser. Kursets overordnede mål er at sætte de studerende i stand til at forstå principperne i Mass Customization, samt operationelt at kunne udvikle og digitalisere en virksomheds kunderettede specifikationsprocesser, analysere og modellere en virksomheds produktsortiment, samt opbygge og implementere et produktkonfigureringssystem.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere en virksomheds specifikationsprocesser og digitalisere disse ved anvendelse af produktkonfigureringssystemer.
  • Analysere og modellere en virksomheds produktsortiment ved anvendelse af en produktvariantmaster.
  • Opbygge en produktmodel ved anvendelse af UML modelleringsteknikkerne.
  • Anvende principperne i Mass Customization og vurdere deres relevans i forhold til en konkret virksomhed.
  • Anvende principperne i produkt modularisering og de forretningsmæssige incitamenter for at anvende produkt modularisering.
  • Beherske de grundlæggende principper i ekspertsystemer og ræssonneringsformer i produktkonfigureringssystemer.
  • Udvælge et standard konfigureringssystem i forhold til en virksomheds konkrete behov.
  • Anvende principperne i systemer til produktdatastyring (product data management (pdm) systemer/product life cycle management (plm) systemer). Herunder metoder til digitalisering af forretningsprocesser (specifikationsprocesser) i salg og engineering.

Kursusindhold

Kurset omfatter to større øvelser. Den første øvelse, der afleveres i slutningen af oktober, omhandler udarbejdelse af en konceptuel konfigureringsmodel af et produkt, samt implementering af denne model i et standard konfigureringssystem. I øvelsen modelleres specifikationsprocesserne for udarbejdelse af tilbud til kunder og specifikationer til produktionen. Der udarbejdes en konceptuel konfigureringsmodel ved anvendelse af produktvariant master, desuden udarbejdes en formel IT model baseret på Unified Modeling Language (UML) og ved anvendelse af CRC (Class Responsibility, Collaboration) cards. Brugergrænsefladen defineres og modellen implementeres i et standard konfigureringssystem.
Den anden øvelse, der afleveres ved kursets slutning omfatter en analyse af en virksomheds specifikationsprocesser, og udvikling af forslag til hvorledes disse processer kan digitaliseres og automatiseres. Der fokuseres på Configure to Order processer, der kan understøttes af konfigureringssystemer og Engineering to Order processer kan håndtere special produkter.

Anbefalede forudsætninger

41612/41619, Kurser vedr. produktudvikling og produktion vil være gode forudsætninger.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde. Grupperne består af ca 4 personer.

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41637
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding