Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Geometrisk metrologi og maskintest

Overordnede kursusmål

Kurset fokuserer på at bibringe en systematisk opfattelse af geometrisk metrologi som beslutningsgrundlag for at styre konstruktion, fremstilling og funktion, og som stærkt værktøj til løsning af såvel industrielle som videnskabelige problemstillinger. Kurset omfatter et antal laboratorieøvelser omkring anvendelse af måleinstrumenter, databehandling og analyser af industrielle problemstillinger. Målingers kvalitetssikring understreges med udgangspunkt i den metrologiske infrastruktur på virksomheds-, nationalt og internationalt niveau.

See course description in English

Læringsmål

  • Nævne og vælge egnede måleinstrumenter efter specifikationer
  • Forklare den metrologiske sporbarhed og fortolke de metrologiske egenskaber nøjagtighed og præcision
  • Estimere måleusikkerheden og dokumentere sporbarheden af dimensions- og geometrimålinger når flere metoder og instrumenter anvendes
  • Verificere tolerancer vedr. dimensioner, geometri og overfladeruhed
  • Klassificere og forholde sig til relevante internationale dokumenter, med særlig fokus på begreberne og elementerne i det internationale standardsystem af Geometriske Produkt Specifikationer (ISO GPS)
  • Relatere og vurdere ruhedsparametre udregnede ved hjælp af profil- og arealmetoder
  • Opsummere metoder til test af produktionsmaskiner
  • Planlægge og diskutere datapræsentation og rapportering

Kursusindhold

1) Måleusikkerhed og sporbarhed, 2) Geometriske Produkt Specifikationer, 3) Koordinatmetrologi (målinger på koordinatmålemaskiner), 4) Digitalisering og Reverse Engineering), 5) Overflademetrologi, 6) Optiske måleteknikker, 7) Toleranceverifikation, 8) Maskintest.

Anbefalede forudsætninger

41714/41787/41788

Undervisningsform

Kurset undervises over 13 dage og dækker forskellige emner. Hver dag er afsat til et enkelt emne, for at give en komplet dækning af emnet, på baggrund af forelæsninger, demonstrationer, øvelser, hands-on eksperimenter med flere måleinstrumenter.

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 32.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41734
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding