Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Eksperimentel plast og metal procesteknologi

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at tilrettelægge og gennemføre eksperimentelle undersøgelser til løsning af tekniske problemer i forbindelse med forarbejdning og konstruktiv anvendelse af plast og metal.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og beskrive procestekniske undersøgelser indenfor plast og metalområdet
  • Planlægge, gennemføre og evaluere eksperimentelt arbejde
  • Anvende dataopsamlingsmetoder ifm. procesanalyser
  • Anvende metrologiske metoder til evaluering af komponenter og processer
  • Anvende analytiske og/eller numeriske metoder til forudsigelse af procesopførsel
  • Anvende databehandlingsmetoder
  • Finde relationer mellem materialeegenskaber, forarbejdning betingelser og proces/produkt målinger
  • Evaluere enkeltprocesser og/eller procesforløb
  • Rapportere metoder, resultater og konklusioner skriftligt og mundtligt

Kursusindhold

Litteraturstudium, forsøgsplanlægning, teoretisk og eksperimentelt arbejde, dataopsamling, databehandling af forsøgsresultater, konklusion, rapportering, mundtlig fremlæggelse. Der vil blive lagt vægt på statistiske metoder til procesanalyse.

Anbefalede forudsætninger

Kendskab til polymerer, metaller og materiale proces teknologier f.eks. 41736/41737/41785/42231/42233/42932, 41650, 41659

Undervisningsform

Øvelser, mundtlige præsentationer og rapportaflevering.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41739
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding