Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Eksperimentel faststofmekanik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne praktisk og rapporterings-erfaring med eksperimentelle metoder til bestemmelse af mekanisk deformation, spænding, friktion og slid.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for standardmetoder til eksperimentel bestemmelse og illustration af mekaniske deformationer og spændinger.
  • Redegøre for metoder til eksperimentel bestemmelse af egenskaber for maskinelementer som f.eks. bolt-samlinger og lejer.
  • Redegøre for formålet med konkrete eksperimenter, og konkludere klart, afbalanceret og brugbart ud fra resultaterne.
  • Demonstrere praktisk erfaring med anvendelse af et udvalg af eksperimentelle metoder til bestemmelse af mekanisk deformation, spænding, friktion og slid.
  • Anvende beregningsprocedurer og computerprogrammer til analyse af eksperimentelle resultater for et udvalg af eksperimentelle tekniker.
  • Redegøre for mulige fejlkilder i eksperimenter.
  • Sammenholde forsøgsresultater med teoretiske forudsigelser, og give forklaringer eller hypoteser for evt. afvigelser.
  • Udfærdige skriftlige forsøgsrapporter som er strukturerede, fyldestgørende, kortfattede, klare, kritisk vurderende / konkluderende, og i øvrigt i overensstemmelse med god skik for skriftlig fremstilling indenfor fagområdet.

Kursusindhold

Eksperimentel bestemmelse af et udvalg af følgende: Tøjninger med én- og tre-aksede strain gauges; Elastiske egenskaber og materialedata for metaller og fiber-armerede kompositmaterialer vha. trækprøvemaskine; Mekaniske svingninger via standard impulshammer-baseret modal test eller scanning laser-Doppler vibrometry; Friktion og slid under tørre og smurte forhold; Bolt-stivhed og friktion i samlinger; Teknisk rapportering.

Anbefalede forudsætninger

41502/41560/41035/41214/41237/41564/41516/41511

Undervisningsform

Laboratorieøvelser med intro-forelæsninger

Fakultet

Bemærkninger

Studerende optaget på kandidatretningen Konstruktion og Mekanik har fortrinsret til kurset.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 36.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41808
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding