Enkeltfag 5 ECTS

Polymer mikrofabrikation

Overordnede kursusmål

Målet med dette kursus er at give dig praktisk erfaring i de eksperimentelle teknikker, der anvendes til polymer mikrofabrikation og karakterisering, samt at give dig tilstrækkelig baggrund til at vælge de mest egnede teknikker til en given anvendelse. Du vil blive introduceret til hurtige prototyping-teknikker såsom laserablation og 3D-print, og til massefremstillingsmetoder såsom sprøjtestøbning. Du vil analysere et mikrosystemproblem i den virkelige verden og foreslå en polymerprototypeløsning efter dit eget design. Du lærer at planlægge og udføre eksperimenter i avancerede laboratorier, med fokus på sikkerhed. Du vil også besøge danske polymerforarbejdningsvirksomheder for at etablere et netværk med relevant industri.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare grundlæggende polymerfysik og -kemi med relevans for fremstilling og anvendelse af polymere mikrosystemer
  • Forklare metoder og virkemåden af det anvendte eksperimentelle udstyr
  • Anvende udvalgte metoder til fremstilling af polymere mikrosystemer
  • Analysere en problemstilling med relation til polymere mikrosystemer
  • Identificere fordele og ulemper af fabrikationsmetoder for polymere mikrosystemer
  • Fremstille en polymer prototype som løsning på problemstillingen
  • Designe et proces rækkefølge til fabrikation af et polymer mikrosystem
  • Skrive og præsentere en kritisk rapport om arbejdsprocessen og de opnåede resultater

Kursusindhold

Dette kursus er bygget op omkring et sæt af virkelige problemer, der kræver polymermikrosystemløsninger. Løsningen på hvert problem vil kræve både polymerfremstilling og karakteriseringsteknikker, hvoraf mange er tilgængelige som en del af DTU Nanolab-faciliteterne. Kurset vil indeholde en kort teoretisk introduktion til at forklare de grundlæggende principper bag polymermikrofremstillingsprocesserne. De polymere mikro- og nanofremstillingsmetoder, der diskuteres i kurset, omfatter litografi i bøde materialer, 3D-print (fra mikro- til makroskala), lasermikrobearbejdning, varmprægning og sprøjtestøbning. Endvidere vil der blive introduceret grundlæggende karakteriseringsmetoder som optisk mikroskopi, kontaktvinkelmålinger, SEM, profilometri og XPS. Kursets indhold er tæt knyttet til de forskningsprojekter på DTU Nanolab, der omfatter praktisk anvendelse af polymermikroteknologi.

Anbefalede forudsætninger

Hvis du har fuldført BSc. på en ingeniør eller naturvidenskabelig uddannelse, kan du uanset studieretning blive optaget på kurset.

Undervisningsform

Selvstændigt eksperimentelt arbejde i grupper med en introduktion til udstyr og teori.

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Nanolab
Kursus ID 10862
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding