Enkeltfag 5 ECTS

Plasmafysik

Overordnede kursusmål

Målet er at give den studerende forståelse af hvad et plasma er, hvordan det opfører sig, og hvilke videnskabelige og industrielle sammenhænge plasmaer indgår i. Kurset vil give den studerende forståelse af plasmadynamik, hvordan denne modelleres matematisk og numerisk og gøre den studerende i stand til selv at beregne grundlæggende plasmafænomener. Tilegnet viden fra dette kursus giver basis for videregående studier af fusionsplasmaer, astrofysiske plasmaer og procesplasmaer, der blandt andet anvendes til en bred vifte af industrielle processer.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive de generelle karakteristika for et plasma og hvor plasma findes/anvendes
 • Beregne ladede partiklers bevægelser i elektriske og magnetiske felter
 • Beskrive grundlæggende elementer af tokamaks og stellaratorer
 • Beregne effekter af kollisioner i et plasma
 • Deducere kontinuum bevægelsesligningerne for et plasma
 • Deducere magnetohydrodynamiske bevægelsesligninger for et plasma
 • Deducere kinetiske bevægelsesligningerne for et plamsa
 • Beskrive grundlæggende bølgefænomener i plasmaer
 • Redegøre for udvekslingen af energi mellem bølger og partikler
 • Vurdere hvilke modeller der bør anvendes i beskrivelsen af et givet plasmafænomen
 • Beskrive plasmaligevægtstilstande og tilhørende elektriske og magnetiske felter
 • Beregne stabilitet af plasmaer

Kursusindhold

Grundlæggende bevægelsesligninger for populationer af ladede partikler i elektromagnetiske felter inklusive selvgenererede felter. Magnetohydrodynamik, kontinuum og kinetiske beskrivelser. Plasma ligevægtstilstande og stabilitetskriterier. Kollisioner. Bølgefænomener i plasma. Resonans og total refleksion. Elementære dielektriske effekter i termiske plasmaer. Plasma i rummet og laboratoriet, fusionsplasmaer.

Anbefalede forudsætninger

10033/10034/10036, eller ækvivalente kurser.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10400
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding