Enkeltfag 5 ECTS

Fysik 1

Overordnede kursusmål

Der behandles fire temaer i undervisningen:
(i) Transport, (ii) centrifuger, (iii) partikelfiltre og (iv) massespektroskopi.
Der introduceres elementer af mekanik fysik, elektrostatik og ladede partiklers bevægelse i magnetfelter så emnerne kan behandles.

See course description in English

Læringsmål

 • Anvende de kinematiske begreber position, hastighed og acceleration, og genkende vigtige typer af bevægelse som det skrå kast og cirkelbevægelse.
 • Identificere kræfter og skitsere kraftdiagrammer for simple mekaniske systemer bestående af partikler.
 • Anvende Newtons love på simple mekaniske systemer bestående af partikler.
 • Beregne en krafts arbejde og anvende arbejdssætningen på simple mekaniske systemer.
 • Formulere princippet om bevarelse af mekanisk energi og anvende energibevarelse på simple mekaniske systemer.
 • Beregne elektrostatiske og magnetiske kræfter på elektrisk ladede partikler.
 • Analysere transport af partikler og stive legemer.
 • Analysere centrifugers funktioner herunder bestemme det effektive tyngdefelt.
 • Beskrive principperne bag massespektroskopi og beregne partikelbaner.
 • Analysere en problemstilling, planlægge og udføre løsning samt kontrollere resultatet.
 • Anvende de teoretiske begreber til at teste hypoteser ved hjælp af eksperimenter indenfor mekanik
 • Udføre eksperimeter, vurdere usikkerheder og anvende fejlophobningsloven, samt foretage visualisering og analyse af data

Kursusindhold

Kinematik, herunder hastighed og acceleration samt relativ bevægelse. Newtons love. Arbejde, kinetisk og potentiel energi. Elektrisk ladning og felt. Magnetfelt og magnetiske kræfter. Eksperimenter.

Undervisningsform

Klasseundervisning, regneøvelser, eksperimenter og hjemmeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10916
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding