Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Eksperimentelle Metoder og Instrumenter i Fysik

Overordnede kursusmål

I dette kursus vil du lære at måle fysiske størrelser samt at designe eksperimenter i fysik. Målet med kurset er ikke at demonstrere bestemte fysiske love, men snare at bibringe dig eksperimentelle og ingeniørmæssige kompetencer til selv at bygge en måleopstilling og designe et eksperiment, der kan belyse en fysisk lovmæssighed, hvor bestemte fysiske størrelser varieres mens andre måles. I kurset, vil du primært anvende elektriske og optiske eksperimentelle metoder.

See course description in English

Læringsmål

 • Kende og overholde sikkerhedsforskrifter for arbejdet i laboratoriet.
 • Forklare specifikationer af anvendt udstyr og sikre at udstyret bruges hensigtsmæssigt uden at tage skade.
 • Benytte metoder til digital dataopsamling, samt sikre at data gemmes i henhold til DTUs foreskrifter.
 • Planlægge et eksperiment og bygge en eksperimentel opstilling til udførelse af eksperimentet, herunder vælge metoder til at kontrollere visse fysiske størrelser og metoder til at måle de afledte effekter på andre fysiske størrelser.
 • Bruge instrumentspecifikationer samt statistiske metoder til at vurdere måleevne og usikkerheder.
 • Identificere og eliminere støjkilder.
 • Benytte censorer og transducere til præcis styring af fysiske størrelser med brug “feedback” metoder.
 • Benytte både DC og AC målemetoder, samt kunne optage og analysere måledata både i tids- og frekvensdomænet.
 • Kunne præsentere rådata og analyserede data i passende og “æstetiske” grafer og tabeller med angivelse af usikkerheder.
 • Redegøre skrifteligt for de anvendte eksperimentelle metoder, herunder opliste det anvendte udstyr, således at eksperimentet vil kunne gentages af fagfæller.
 • Dokumentere den eksperimentelle opstilling med skitser og billeder.
 • Sammenfatte forløbet i en kort og koncis rapport, hvor eksperiment og resultater præsenteres på en “æstetisk” måde.

Kursusindhold

Du vil blive introduceret til metoder, måleprincipper og udstyr gennem forelæsninger, men vil derefter bruge det meste af tiden på med vejledning at designe bygge en eksperimentel opstilling, hvor elektriske eller optiske målinger skal indgå. Forud for det eksperimentelle arbejde skal du finde sammen med 2-3 medstuderende og danne en gruppe. Herefter skal du og din gruppe bruge din opstilling til at planlægge og udføre et eksperiment. Den sidste del af kurset skal du bruge på at analysere dine data, samt dokumentere dit eksperiment i en kort og koncis rapport, som vil danne grundlaget for bedømmelsen.

Anbefalede forudsætninger

10035/10859/10031

Undervisningsform

Forelæsninger og laboratorieøvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 16, Maksimum: 64.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Nanolab
Kursus ID 10870
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding