Enkeltfag 5 ECTS

Praktisk kemisk fødevareanalyse

Overordnede kursusmål

Se den engelske beskrivelse

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de generelle principper og anvendelsesområder for de anvendte analytiske procedurer
  • Fremstille og præsentere egne data
  • Evaluere egne data i relation til forbrugernes fødevaresikkerhed
  • Forklare og anvende kvalitetssikrings krav til analytiske metoder i kemisk fødevarekontrol ved hjælp af egen case arbejde og i generelle vendinger
  • Forklare beregnings principper for kvantificering og eksponering i fødevareanalyse
  • Fremstille en rapport over egne data der inkluderer relevant analytisk teori, databehandling og vurdering af data i forhold til kvalitetssikring af data og fødevaresikkerhed
  • Fremstille og forklare udvalgte resultater og emner fra case arbejdet mundtlig ved brug af fagtermer
  • Argumentere og bedømme ukendt case og data ud fra opnåelsen af ovenstående læringsmål

Kursusindhold

Se den engelske beskrivelse

Anbefalede forudsætninger

23102, Kendskab til analytisk kemi og kontaminanter i fødevarer en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, laboratoriearbejde og præsentation

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 4, Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23301
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding