Enkeltfag 10 ECTS

Design af fødevareproduktionssystemer

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at dimensionere, design og planlægge fødevareproduktionsanlæg. Specielt fokuseres der på forståelsen og modellering af samspillet mellem ressourcer (inklusiv råvaren) og produktion samt processers indflydelse på slutproduktkvaliteten.

See course description in English

Læringsmål

 • Anvende flowdiagramværkstøjer til at opnå et overblik over masse- og energistrømme i fødevareproduktionsanlæg.
 • Analysere et komplekst fødevareproduktionsanlæg og identificere de basal enhedsoperationer samt andre procestrin.
 • Identificere nøgleinteraktioner mellem produktkarakteristika og procesparametre for at opnå vide om virkningen af processer og produktkvalitet.
 • Identificere kvalitetsparametre og foreslå mulige alternative processer med henblik på øget bæredygtighed.
 • Anvende og vurdere forskellige værktøjer i relation til proces kontrol og optimering af processen / produktionen.
 • Udføre procesberegninger inklusiv økonomiske betragtninger på investerings- og driftsomkostninger.
 • Validere beregninger og antagelser i relation til fødevareproduktion.
 • Dimensionering af udstyr til brug i fødevareindustrien.
 • Design og evaluere et fødevareproduktionsanlæg.
 • Udarbejde en teknisk rapport baseret på en case relateret til fødevareindustrien.
 • Præsentere og diskutere overvejelser i relation til design af fødevareproduktionsprocesser mundligt.

Kursusindhold

Kurset har fokus på produktion af både faste- og flydende fødevarer. I kurset anvendes viden om procesteknologi (masse- og varmeoverførelse, strømningsmekanik, sammensætning af enhedsoperationer) ved beregninger, proces simulering, dimensionering og modellering af fødevareprocesanlæg. Konkret arbejdes der med projektering af fødevareproduktionssystemer, afdækning af væsentlige interaktioner mellem fremstillingsprocesser og produktegenskaber, industriens krav, sammenhænge mellem operationer i procesudstyr, optimering af processer, og anvendelse af kvalitetsstyrings. De enkelte emner illustreres med eksempler i form af opgaver – både praktisk og teoretisk – samt case studier. Der vil være gæsteforelæsninger og blive arrangeret virksomhedsbesøg.

Anbefalede forudsætninger

23711/23511, Eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger, seminar, projektarbejde, hjemmeopgaver og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset henvender sig til studerende, der har gennemført en bacheloruddannelse, og som her har opnået viden om procesteknik, enhedsoperationer samt beregninger i relation til strømninger og varmeoverførsel. I forbindelse med virksomhedsbesøget må påregnes en hel dag ekskursion.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23520
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding