Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Produktudvikling – faser og forløb i produktudviklingen

Overordnede kursusmål

Ordet produktudvikling dækker i denne fagbeskrivelse fysiske, virtuelle, interaktions- eller servicebaserede frembringelser.

At den studerende opnår kendskab til en produktudviklingsproces med de delprocesser en produktudviklingsproces indeholder.
At den studerende opnår forståelse for vigtighed og relevans af de enkelte delprocessers placering og indflydelse på den samlede produktudviklingsprocess.

At den studerende forstår koblingen mellem de forskellige fagområder, der indgår i produktudviklingsprocessen, således at den studerende senere vil kunne påtage sig en projektlederrolle i et givent produktudviklingsprojekt.

See course description in English

Læringsmål

  • Have viden om forskellige produktudviklingsprocesser.
  • Være i stand til at opliste hovedfaserne i produktudvikling.
  • Kunne identificere og beskrive produktmuligheder.
  • Kunne forstå vigtigheden af intellektuelle rettigheder, herunder patentsøgning, og beskrive dem i kortfattethed.
  • Kunne søge og inddrage relevante standarder og normer samt sikkerhedskrav til produkter.
  • Kan beskrive en teamsammensætning med hensyn til hvilke faggrupper et givent produktudviklingsforløb kræver inddraget.
  • Kan foretage en produktspecifikation med inddragelse af bæredygtighed og miljøbelastning.
  • Kan foretage en overordnet tidsestimering af et produktudviklingsforløb.
  • Kan foretage en overordnet planlægning med udgangspunkt i en kravspecifikation.
  • Opnå en forståelse for udvikling af tekniske produkter.

Kursusindhold

Produktudviklingsprocesser og tilhørende delprocesser. Teoretisk og praktisk værkstedsarbejde.

Anbefalede forudsætninger

62009

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, projektarbejde, værkstedsarbejde.

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Eksport: 3. semester
Proces & Innovation: 2. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62008
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding