Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Internationale forretningsmiljøer og operationer

Overordnede kursusmål

Formålet med dette kursus er at udvikle den studerendes evne – både selvstændigt og især i et team – til at arbejde systematisk med forretningsudvikling i en global og bæredygtig kontekst. Den studerende skal få en forståelse af kompleksiteten af det globale erhvervsklima og skiftende verdensorden, herunder international handel, nye markeder, landeevaluering og udvælgelse, markedsføring globalt og en forståelse for de kulturelle faktorer, der påvirker forretningspraksis og strategi.

See course description in English

Læringsmål

  • Demonstrere en forståelse af de faktorer, der påvirker international forretning.
  • Demonstrere en forståelse af udfordringerne i det internationale forretningsmiljø.
  • Demonstrere forståelse for de kræfter, der driver globalisering / “slowbalisering “
  • Være i stand til at forklare de vigtigste sociokulturelle adfærdsmæssige praksis, der påvirker international forretning.
  • Forstå udfordringerne ved forretningsudvikling i en bæredygtig, fælles værdi (Porter & Kramer) kontekst
  • Demonstrere en forståelse for at udvikle strategier for at komme ind på nye markeder, opbygge internationalt samarbejde og styre globale operationer
  • Forklare principper og praksis for eksport og import samt handelsteori
  • Analysere ressourcer, evner og kompetencer
  • Fokus på centrale og kritiske problemstillinger i forbindelse med udvikling og implementering af marketingprogrammer

Kursusindhold

Internationale forretningsmuligheder, udfordringer og strategiske implikationer
Omverdenscanning til markedsudvælgelse, herunder muligheder og udfordringer på nye markeder
Adgangsmåder, handelshindringer og modhandel
Distributions-, direkte investerings- og samarbejdsstrategier
Nøgletal for Management Information Systems (MIS), herunder kritiske succesfaktorer (CSF’er), nøgletal (KPI’er) og effektivitet og effektivitet
Opbygning og pleje af internationale relationer
Anvendelse af internationale forretningskoncepter og teorier i virkelige scenarier
Casestudier af internationale forretningssucceser og fiaskoer
Analyse-syntese og andre metoder

Undervisningsform

Foredrag, diskussion, gruppearbejde, præsentationer, gæstetalere fra erhvervslivet

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport & teknologi: 5. semester
Kemiteknik & International Business: 3. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62235
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding