Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Etagebyggeri af beton

Overordnede kursusmål

Den studerende skal erhverve sig viden om og forståelse for betonkonstruktioner, murværkskonstruktioner og skivesnitkræfter.
Den studerende skal erhverve sig færdigheder i projektering af etagebyggeri udført som helt eller delvis præfabrikeret byggeri.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille og vurdere konstruktiv og statisk opbygning af etageelementbyggeri med brug af beton, letklinkerbeton og murværk
  • Vurdere sandsynlige lastkombinationer.
  • Beregne snitkræfter i etagebyggeri ved skiveteori og ved brudlinjeteori
  • Udforme og dimensionere plader og bjælker indenfor elementbyggeri
  • Udforme og dimensionere vægge og søjler indenfor elementbyggeri
  • Udforme og dimensionere samlinger i og imellem konstruktionselementer.
  • Reflektere over og begrunde valg af løsninger.
  • Redegøre for gruppens samarbejde.

Kursusindhold

Oversigt over kursets emne, inden for hvilke de studerende kan afgrænse og planlægge kursusarbejder og projekter:
Obligatorisk:
Lastfastsættelse, statiske modeller, statisk bestemte og ubestemte skivekonstruktioner
Snitkræfter i etagebygggeri: skiveteori, brudlinieteori
Konstruktioners bæreevne: betondæk og betonvægelementer, helvægge af letbeton, murværk
Lastoverførende samlinger: udformning og bæreevne
Rammer for valg:
Der udarbejdes kursusarbejder med udgangspunkt i ovennævnte emner og efter nærmere aftale med underviserne

Anbefalede forudsætninger

41236/62263, Den studerende skal have bestået de obligatoriske mekanik- og konstruktionskurser på 1. – 4. semester

Undervisningsform

Gennemgang og øvelsesopgaver, hjemmeopgaver.
Fremlæggelse og diskussion, selvstudium
Eksterne oplægsholdere, ekskursioner
Kursusarbejder og -projekter, der løses i grupper på 2-4 studerende.
Der anvendes i størst mulige udstrækning IT-værktøjer

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur : valgfag
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: Valgfag

Bedømmelsen sker på grundlag af kursusarbejder udført i kurset og en samtale om disse i relation til kursets faglige indhold.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62362
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding