Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elforsyning 2

Overordnede kursusmål

Introduktion til symmetriske komponenter giver grundlag for at analysere forskellige typer fejl (både symmetriske og usymmetriske), der kan forekomme i et elsystem.
En introduktion til det kommercielle beregningsprogram PowerFactory, for at udføre fejlanalyse på et stort elsystem, osv.
Introduktion til transient stabilitet i et elsystem på grund af fejl på elsystemet bliver diskuteret.
Introduktion til elsystem styring med særlig vægt på generatorspænding, turbine-regulator og belastningsfrekvensstyring bliver diskuteret.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne de symmetriske fejlstrømme i et elsystem fra et enkeltfase ækvivalent Thévenin kredsløb
  • Beregne de symmetriske fejlstrømme og busspændinger i et elsystem ved at benytte busimpedansmatricen
  • Forstå princippet om sekvenskomposanter
  • Konstruere et ækvivalent nul-, positivt og negativt-sekvensnetværk til et elsystem
  • Forstå koblingssymbolet og koblingscifret/timetallet til trefasetransformeren i henhold til IEC 60076-1 standarden
  • Beregne de usymmetriske fejlstrømme under en enkelt linje til jord, linje til linje og linje til linje til jord fejl, fra det ækvivalente Thévenin kredsløb af det ækvivalent nul-, positive- og negativ-sekvensnetværk til et elsystem
  • Beregne de usymmetriske fejlstrømme samt busspændinger under en enkelt linje til jord, linje til linje og linje til linje til jord fejl, fra nul-, positiv- og negativ-sekvensen busimpedansmatricer af et elsystem
  • Forstå, hvordan et kommercielt beregningsprogram, fx PowerFactory kan bruges til at beregne usymmetriske fejlstrømme i henhold til IEC 60909-standarden.
  • Forstå princippet om transient stabilitet under fejl på elsystemet og være i stand til at beregne den kritiske fejl clearingstid for at systemet forbliver stabilt
  • Forstå de grundlæggende principper af elsystemets styring med særlig vægt på generator-spænding (V & Q), turbine-regulator (P) og belastningsfrekvens (f) styring og være i stand til at lave enkle droop-karakteristisk beregninger

Kursusindhold

– Symmetriske fejl
– Sekvenskomposanter
– Sekvensnetværk
– Usymmetriske fejl
– PowerFactory
– Transient stabilitet
– Elsystemet styring

Undervisningsform

Klasseundervisning, opgave og opgaveregning

Bemærkninger

Faggruppe: Elektrisk Energi
Elektrisk Energiteknologi: 4. semester

PowerFactory 2019 er tilgængeligt for studerende via VPN

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62761
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding