Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elforsyning 2

Overordnede kursusmål

Introduktion til symmetriske komponenter giver grundlag for at analysere forskellige typer fejl (både symmetriske og usymmetriske), der kan forekomme i et elsystem.
Introduktion til transient stabilitet i et elsystem på grund af fejl på elsystemet bliver diskuteret.
Introduktion til give den studerende grundlæggende viden og kompetencer i beskyttelsesmetoder for elforsyningssystemer. Den studerende skal være i stand til selvstændigt at tilegne sig viden om sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med driften af​​elforsyningssystemet.

See course description in English

Læringsmål

 • Beregne de symmetriske fejlstrømme i et elsystem fra et enkeltfase ækvivalent Thévenin kredsløb
 • Beregne de symmetriske fejlstrømme og busspændinger i et elsystem ved at benytte busimpedansmatricen
 • Forstå princippet om sekvenskomposanter
 • Konstruere et ækvivalent nul-, positivt og negativt-sekvensnetværk til et elsystem
 • Beregne de usymmetriske fejlstrømme under en enkelt linje til jord, linje til linje og linje til linje til jord fejl, fra det ækvivalente Thévenin kredsløb af det ækvivalent nul-, positive- og negativ-sekvensnetværk til et elsystem
 • Beregne de usymmetriske fejlstrømme samt busspændinger under en enkelt linje til jord, linje til linje og linje til linje til jord fejl, fra nul-, positiv- og negativ-sekvensen busimpedansmatricer af et elsystem
 • Forstå princippet om transient stabilitet under fejl på elsystemet og være i stand til at beregne den kritiske fejl clearingstid for at systemet forbliver stabilt
 • Forstå mulighederne og begrænsningerne for forskellige beskyttelsesprincipper
 • Kunne udvælge et passende beskyttelsesprincip
 • Have forståelse for hvorledes relæer og andre beskyttelsesindretninger fungere
 • Forstå hvorledes relæer og andre beskyttelsesindretninger indstilles og testes
 • Forstå principper til bestemmelse af fejltype

Kursusindhold

– Symmetriske fejl
– Sekvenskomposanter
– Sekvensnetværk
– Usymmetriske fejl
– PSCAD
– Transient stabilitet
– Generel beskyttelsesfilosofi
– Indgangsenheder til relæer, f.eks. Strømtransformere og spændingstransformere
– Jording af elforsyningssystemer
– Overstrøms beskyttelse ved hjælp af tid og invers tidsindstillinger
– Zone beskyttelse og backup beskyttelse
– Afstandsbeskyttelse, Pilotbeskyttelse, Samleskinnebeskyttelse, Transformerbeskyttelse

Undervisningsform

Klasseundervisning, opgave og opgaveregning

Bemærkninger

Faggruppe: Elektrisk Energi
Elektrisk Energiteknologi: 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62761
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding