Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Digital signalbehandling

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at sætte den studerende i stand til at beherske disciplinerne: lineære systemer, digital signalbehandling og anvendelse af digitale signalprocessorer.

Herved opnår den studerende forståelse og anvendelsesviden om de grundlæggende metoder og signalbehandlingsalgoritmer, der indgår i elektroniske produkter, informationsteknologiske systemer, kommunikationssystemer og medicinske systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Klassificere og karakterisere diskrete tidssignaler og systemer.
  • Analysere diskret tidssignaler og diskret tidssystemer i tids-, z- og frekvensdomænet.
  • Anvende diskret Fourier transformation på signaler i diskret tid og beskrive det transformerede signals karakteristika.
  • Analysere et samplingsystems nødvendige samplingsfrekvens og kvantiseringsniveauer for en given kodningstype og et givent signal til kvantiseringsstøj forhold.
  • Inkludere et anti-aliasing filter i et samplingsystem og sammenholde dette med den krævede samplingsfrekvens; modificere et sampling system så oversampling, opsampling, nedsampling samt multi-rate systemer muliggøres.
  • Designe digitale filtre, FIR og IIR samt karakterisere filter egenskaberne.
  • Beskrive og analysere lineære elektroniske systemer.
  • Anvende teorien for spektralanalyse af signaler – både i kontinuert og diskret tid.
  • Benytte funktioner samt værktøjskasser fra Matlab til at implementere digital signalbehandling.

Kursusindhold

Introduktion til og anvendelse af Matlab ved signalbehandling.

Klassifikation af signaler i tid og frekvens, kontinuert og diskret tid.

Impuls og frekvens respons.

z-transformation.

Sampling (A/D) og rekonstruktion af signaler f.eks. tale (D/A)

Fourier serier, Fourier transformation, DFT, DTFT.

FFT applikationer.

Lineære systemer.

Fordele ved digital signalbehandling sammenlignet med analog signalbehandling.

Oversampling, opsampling, nedsampling samt kombinationer i multi-rate systemer.

Design af digitale filter, FIR og IIR, samt karakterisering af filter egenskaberne.

Beregningseffektive spektralanalysemetoder.

Anbefalede forudsætninger

01964/31022/62736/62735

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser.

Bemærkninger

Matlab vil blive benyttet fra den første forelæsning, hvorfor den studerende bør sikre sig at have adgang til Matlab på deres labtop fra semesterstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Electro
Kursus ID 62743
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding