Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Digital signalbehandling

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at sætte den studerende i stand til at beherske disciplinerne: lineære systemer, digital signalbehandling og anvendelse af digitale signalprocessorer.

Herved opnår den studerende forståelse og anvendelsesviden om de grundlæggende metoder og signalbehandlingsalgoritmer, der indgår i elektroniske produkter, informationsteknologiske systemer, kommunikationssystemer og medicinske systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Klassificere og karakterisere diskrete tidssignaler og systemer.
  • Analysere diskret tidssignaler og diskret tidssystemer i tids-, z- og frekvensdomænet.
  • Anvende diskret Fourier transformation på signaler i diskret tid og beskrive det transformerede signals karakteristika.
  • Analysere et samplingsystems nødvendige samplingsfrekvens og kvantiseringsniveauer for en given kodningstype og et givent signal til kvantiseringsstøj forhold.
  • Inkludere et anti-aliasing filter i et samplingsystem og sammenholde dette med den krævede samplingsfrekvens; modificere et sampling system så oversampling, opsampling, nedsampling samt multi-rate systemer muliggøres.
  • Designe digitale filtre, FIR og IIR samt karakterisere filter egenskaberne.
  • Beskrive og analysere lineære elektroniske systemer.
  • Anvende teorien for spektralanalyse af signaler – både i kontinuert og diskret tid.
  • Benytte funktioner samt værktøjskasser fra Matlab til at implementere digital signalbehandling.

Kursusindhold

Introduktion til og anvendelse af Matlab ved signalbehandling.

Klassifikation af signaler i tid og frekvens, kontinuert og diskret tid.

Impuls og frekvens respons.

z-transformation.

Sampling (A/D) og rekonstruktion af signaler f.eks. tale (D/A)

Fourier serier, Fourier transformation, DFT, DTFT.

FFT applikationer.

Lineære systemer.

Fordele ved digital signalbehandling sammenlignet med analog signalbehandling.

Oversampling, opsampling, nedsampling samt kombinationer i multi-rate systemer.

Design af digitale filter, FIR og IIR, samt karakterisering af filter egenskaberne.

Beregningseffektive spektralanalysemetoder.

Anbefalede forudsætninger

01964/31022/62736/62735

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser.

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software (50); Institut for Fotonik (50)
Elektroteknologi: 3. semester

Matlab vil blive benyttet fra den første forelæsning, hvorfor den studerende bør sikre sig at have adgang til Matlab på deres labtop fra semesterstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Electro
Kursus ID 62743
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding