Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Data analytics i transport med fokus på jernbaner

Overordnede kursusmål

Kurset holder meget om lineær regressionsanalyse, som er et vigtigt værktøj i markedsføring, planlægning, drift og årsagsanalyse. Kurset virker som videre læsning efter 02403, med dækning af multiple linear regression og stochastic regression (multinomial og Poisson). Studerende øve sig i forskellige datatyper og problemstillinger, og flere eksempler fra jernbaner.

Kurset benytter “R” statistik software.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskriv problemer med en formel struktur og vælg den relevant analyse
 • Vælg, samle, lave om og rette data ifølge erkendt standarder
 • Beskriv datasæt ved hjælp af deskriptiv statistikker, ANOVA og signifikanstest
 • Redegør for grundliggende teori af lineær regression og “ordinary least squares”
 • Udfør restanalyse, anvend data transformationer og evaluer hvordan en model passer
 • Tilpas multipel regressionsmodeler ved hjælp af trinvis regression
 • Formuler beslutningsmodeler med logistisk regression
 • Formuler efterspørgsels- og fejlmodeler med Poisson regression
 • Beskriv drift problemmer ved jernbaner og anvendelse af data analyse i planlægning og forudsigelser
 • Løs casestudier om forudsigelser eller årsagsanlyser
 • Udvikle relevant statistisk analyse software færdigheder, især “R”

Kursusindhold

Kurset introducerer lineær regression og derefter fortsætter til avanceret metoder. Læringsmål omfatter både metoder og problemløsningstip. Et sortiment af datasæt om mobilitet og transport udforskes til at demonstrere kompleks modeler, også til vise hvad kan tage fejl, og hvordan man kan undgå falsk fortolkninger. Kurset sluttes med et fokus på virkelige data og muligheden for flere fortolkninger af dataene.

Kurset sammelæses med diplom kursus 62637, men bachelor studerende får anderledes opgaver og vurdering.

Anbefalede forudsætninger

62668, Studerende bør havde bestået et kursus som indeholder deskriptiv statistik, estimatberegninger af parametre i statistiske modeller og hypotesetester. Det er et fast krav.

Undervisningsform

Klasseundervisning, øvelser, en del gruppearbejde og afsluttende eksamen.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Valgfag: Decision Support in Engineering: 3/5. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 63880
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding