Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Cyber defence og ledelsesansvar

Overordnede kursusmål

På kurset arbejdes der med formel katagorisering af information med CIA (confidentiality, integrity, availability), således at organisationens datatyper kan kategoriseres sikkerhedsmæssigt. Kurset behandler ligeledes det sikkerhedsmæssige ansvar i virksomheden overfor kunder og overfor myndigheder.
Der arbejdes med en holistisk tilgang til informationssikkerhed og risiko management.
Hele virksomheden skal arbejde med cyber defence – ikke kun enkelte medarbejdere. På kurset sættes cyber defence arbejdet i system og der undervises i værktøjer og metoder til dette.
Dansk lovgivning (persondataloven) gennemgås og der ses på privathedsprincipper. Ligeledes gennemgås EU persondataforordning.
Den kommende EU lovgivning GDPR (General Data Protection Regulation), som omfatter en forordning og direktiv gennemgås nøje. GDPR skal være fuldt implementeret i 2018.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvikle cybersecurity mission / vision for en valgt organisation
  • Kende, forstå og anvende dansk og EU lovgivning på sikkerhedsområdet
  • Udvikle risk management program for en valgt organisation
  • Kende, forstå, forklare og anvende sikkerhedskategorisering
  • Kende, forstå og forklare CIA (confidentiality, integrity, availability)
  • Kende, forstå og anvende privathedsprincipper og persondata
  • Identificere sikkerhedsrisici i en organisation
  • Kende, forstå og anvende Cybersecurity Framework (NIST)
  • Foreslå og anvende metoder til brug for organisations sikkerhedsaudit

Kursusindhold

– Cyber Security Framework (NIST)
– CIA
– Lovgivning (cyber relateret)
– Sikkerhedsaudit
– GDPR

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Faggruppe: AI, matematik og software
Valgfag

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62426
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding