Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Bygningsinstallationer

Overordnede kursusmål

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil i et digitalt miljø kunne projektere vand -og afløbsinstallationer i bygninger.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende og fortolke eksisterende lovkrav, standarder og anvisninger indenfor området
  • Forstå installationsmaterialers egenskaber og anvendelse
  • Projektere og dimensionere brugsvandsinstallationer
  • Projektere og dimensionere spildevandsystemer
  • Projektere og dimensionere regnvandssystemer
  • Projektere og dimensionere simple drænsystemer
  • Projektere og dimensionere teknisk isolering for ovennævnte
  • Styring af ovennævnte tekniske installationer
  • Udføre tegninger af brugsvands- og afløbsinstallationer i et digitalt miljø

Kursusindhold

I dette kursus lærer de studerende at projektere brugsvandsanlæg. Der er særlig fokus på at reducere energiforbrug til varmt brugsvandsanlæg og brugsvanscirkulation. Derudover lærer de studerende at projektere spildevands- og regnvandsanlæg samt tagafvanding i byggerier. I kurset gennemgås:

Tilrettelæggelse af vandinstallationer
Dimensionering af Brugsvandinstallationer
Brugsvandinstallationer- installationsdele og anlæg
Dimensionering af teknisk isolering
Tilrettelæggelse af spildevandsanlæg
Dimensionering af spildevand
Tilrettelæggelse af Regnvand og dræn
Dimensionering af regnvand og dræn
Styring af tekniske installationer
Modellering i Revit / MagiCad

Anbefalede forudsætninger

62327/11835

Undervisningsform

Flipped classrom. Forberedelse ved den studerenes egen gennemgang af litteratur og videoer. Opsummering i plenum.
Løsning af kursusarbejder i grupper.
Laboratorieøvelse(r) og -demonstration(er)

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: 3./4. semester
Kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne Bygningsteknologi og Forsyning & Energi
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: 4./5. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62261
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding