Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET

Overordnede kursusmål

Mange udviklingsjob er nu om dage baseret på brugen af C# .NET og professionel brug af design mønstre.
Kurset vil give den studerende et indgående kendskab til C# og .NET platformen på et højt niveau samt design med GoF design mønstre.

See course description in English

Læringsmål

  • Kende, forstå, forklare og beskrive analyse- og designdiagrammer
  • Reflektere over arkitektur og anvendelse af designmønstre
  • Reflektere over opdeling af logik og brugergrænseflade
  • Beskrive og anvende de nyeste udviklings-metoder og –processer
  • Beskrive metoder og værktøj til test og kvalitetssikring af programmel
  • Designe et objektorienteret system med brug af designmønstre
  • Argumentere for valg – og relevans – af de anvendte diagrammer
  • Reflektere over væsentlige design- og procesbeslutninger i et projekt
  • Identificere problemstillinger i relation til udvikling af programmel

Kursusindhold

GoF og andre designmønstre
Arkitekturen af .Net Core og C#.
Grundlæggende .Net Core og C#.
.Net’s garbage collector, delegater og hændelser, .Net komponenter.
Introduktion til Asp.net
Introduktion til Web Services
Introduktion til XML teknologier
Introduktion til bæredygtighedsaspekter i C# .NET

Anbefalede forudsætninger

Indgående erfaring med mindst et objektorienteret programmeringssprog som Java eller C++

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
Valgfag: IT, Ballerup
Valgfag: IT-elektronik
Valgfag: It og Økonomi
Valgfag: Softwareteknologi

Eksamen er baseret på obligatoriske skriftlige afleveringer

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62413
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding