Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Ultrahurtig optik: fundament og anvendelser

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål med kurset er at forstå den fundamentale fysik og teknologi bag ultrahurtige lasere, og at få et forståelse for, hvorledes de muliggør cutting-edge fundamental videnskab samtidig med et stort impact indenfor industrielle anvendelser med stort kommercielt potentiale. Specifikt vil kurset beskrive, hvordan ultrahurtige laserpulser skabes, hvordan de udbreder sig, og hvordan man måler dem. Kurset beskriver også vekselvirkning mellem ultrahurtige laserpulser og materialer, og hvordan de kan anvendes til at undersøge dynamiske processer på femtosekund-tidsskala, der er naturlig for bevægelsen af elektroner i materialet.

See course description in English

Læringsmål

  • Definere meningen med ”ultrahurtig”, og beskrive frembringelsen af ultrahurtige laserpulser baseret på kohærent vekselvirkninger i elektromagnetiske felter;
  • Sammenligne grænserne for metoderne til frembringelse af ultrahurtige laserpulser med parametre såsom effekt og pulsens varighed;
  • Beskrive vekselvirkningen mellem ultrahurtige laserpulser og materialer, og evaluere, hvordan denne vekselvirkning påvirker laserpulsen og materialets egenskaber;
  • Analysere egenskaberne af ultrahurtige laserpulser og forklare rollen af forskellige optiske komponenter, der bruges til målingen af dem, og differentiere mellem forskellige måleprincippers fordele og begrænsninger;
  • Skabe et blueprint over opbygningen af et ultrhurtigt lasersystem og argumentere for, hvordan de trufne valg opfylder kravene til specifikke anvendelser;
  • Beskrive, vigtigheden af carrier-envelope stabilitet i udviklingen af kilder til single-cycle og sub-cycle lyspulser og optiske frekvenskamme;
  • Designe en metodologi for frembringelse af midt-infrarød og terahertz-stråling baseret på ikke-lineær optisk frekvenskonvertering, og forklare det teoretiske grundlag for vekselvirkningen;
  • Sætte udviklingen for dette område i en større sammenhæng, når grænseområdet mellem grundlæggende videnskab og nutidig spektroskopi samt metrologiske målinger undersøges med henblik på en forståelse af de grundlæggende egenskaber af dynamiske processer i komplekse materialer.
  • Snalysere eksperimentelle spektroskopidata fra laboratoriet med henblik på at bestemme fysiske egenskaber af et materiale.

Kursusindhold

Kurset er sammensat af tre blokke: Fundamental teori, praktiske systemer og anvendelser. Disse blokke indeholder følgende emner:
• Overblik over essentielle egenskaber ved lasere og overblik over ultrahurtige lyspulser;
• Frembringelse og modellering af ultrahurtige laserpulser;
• Dispersion af ultrahurtige laserpulser og teknikker til pulskomprimering;
• Måleteknikker til ultrahurtige laserpulser: Korrelationsmetoder og fuld rekonstruktion af
det elektriske felt;
• Udvikling af chirped pulse amplification (CPA);
• Parametrisk forstærkning og frekvenskonvertering;
• Carrier envelope fasestabilitet, few-cycle laserpulser og optiske frekvenskamme;
• Moderne ultrahurtige lasersystemer;
• Ultrahurtige midt-infrarøde og terahertz kilder;
• Varme emner i ultrahurtig videnskab: Ultrahurtig spektroskopi (pump-probe, tr-ARPES,
UED m.fl.), strong-field fænomener, etc;

Anbefalede forudsætninger

34034/34052, Bacheloreksamen i naturvidenskabelige eller tekniske fag. Det er ikke anbefalelsesværdigt at følge kurset uden grundlæggende viden om lasere og ikke-lineær optik, da dette kan medføre betydeligt ekstraarbejde i forhold til det normerede. Det anbefales at kurserne 34034, 34052 er bestået.

Undervisningsform

Lectures, demonstrations, in-class exercises and quizzes, problems, and student presentations.

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34060
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding