Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Reguleringsteknik 1

Overordnede kursusmål

Formålet er at give en basis for analysere, designe og optimere de fleste almindeligt forekommende reguleringssystemer.

Reguleringssystemer anvendes til at forbedre ydelse og effektivitet af f.eks. kraftværker, fabriksproduktion, køretøjer, opvarmning, køling, droner, fly og mange andre steder.

Reguleringsviden bidrager derfor til mange af FN’s mål for bæredygtig udvikling, f.eks.:
11: Sustainable Cities and Communities, 12: Responsible Consumption and Production and 9: Industry, Innovation, and Infrastructure.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvend heuristiske metoder til PID regulator design
  • Udlede modeller af simple dynamiske systemer baseret på fysik eller målinger og linearisere modellen til en overføringsfunktion i et arbejdspunkt
  • Analysere overføringsfunktioner i frekvensdomænet (primært Bodeplot)
  • Anvende blokdiagramform til at beskrive modeller for åbne og lukkede regulerinssystemer
  • Designe PID regulatorer baseret på åben sløjfe frekvensanalyse
  • Anvende begreber som stabilitet og stabilitetsmargin ud fra åben sløjfe design
  • Forstå konsekvens af forstyrrelser og støjfølsomhed
  • Vurdere regulator performance i termer af oversving, indsvingningstid, stationær fejl, båndbredde og begrænsninger i styresignal
  • Anvende analyse- dimensionerings- og simuleringsprogrammel

Kursusindhold

Grundlæggende begreber for reguleringssystemer med tilbagekobling. Formulering af modeller for fysiske systemer. Linearisering. Differentialligninger, Laplace-transformation og overføringsfunktioner. Frekvensanalyse. Stabilitet. Grundlæggende dimensioneringsmetoder. Anvendelse af standardregulatorer og kompensatorer. Teori og metoder underbygges med mange eksempler.

Anbefalede forudsætninger

01005/01035, 01035 kan tages samtidig med kurset.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde (Matlab/Simulink) og øvelser / projektarbejde.

Bemærkninger

Kurset er relevant for Bachelor produktion og Konstruktion, Diplom Maskin og Diplom IT.
E-learning anvendes i form af bl.a. on-line quiz (hjemmeopgaver), online diskussioner eller blog og digital eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 34721
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding