Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Nye typer optiske fibre til anvendelse i life sciences

Overordnede kursusmål

Dette kursus introducerer de basale trin i fiberfabrikation af optiske special-fibre beregnet til medicinske anvendelser så som nerve-stimulus ved brug af multifunktionelle fibre, bio-sensing ved brug af optiske polymerfibre og ikke-destruktiv bio-visualisering af hudkræft muliggjort af fiberbaseret superkontinuum generering. Som en del af forelæsningerne har de studerende mulighed for at møde og diskutere med medicinske forskningssamarbejdspartnere som Bisbebjerg Hospital og industrielle partnere som SHUTE Sensing Solutions A / S.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive de gængse optiske materialer til fremstilling af infrarøde og polymer fibre.
 • Beskrive de fundamentale fiberfabrikationsprocesser baseret på “stack and draw” metoden, ”ekstrusion” og ”rod-in-tube” mm.
 • Forklare hovedegenskaberne, fordelene og begrænsningerne af chalcogenidglas og polymermaterialer til optisk fiberproduktion.
 • Fabrikation af canes/fibre med trækketårnet
 • Beskrive sensormekanismen i optiske Fiber Bragg Grating sensorer og designe en fiber med Bragg resonans i det synlige og nær-infrarøde område
 • Fremstilling af Bragg grating i optisk polymerfiber.
 • Tilslutning af optiske polymerfibre til applikationer i den virkelige verden.
 • Karakteriser føleegenskaber polymer optisk fiber Bragg grating.
 • Forklare fysikken i Fourier-domæne optisk kohærent tomografi (OCT).
 • Forklare anvendelsen af OCT I forbindelse med hudkræft-diagnoser.
 • Demonstrere 3D dybde-visualisering af dennes hud ved brug af et state-of-the-art OCT system og tilhørende software udformet til den studerende.

Kursusindhold

Chalcogenidglas og polymerer, design af nye optiske fibre, fremstillingsteknik af state-of-the-art fiberstrukturer, Fiber Bragg Grating sensorer og enheder, optisk kohærenstomografi

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34440
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding