Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til biofotonik

Overordnede kursusmål

Interessen for anvendelser af kohærent lys og optiske sensorer inden for biologi og medicin har været stigende de senere år. Dette skyldes til dels udviklingen af nye lasersystemer, dels udviklingen i avancerede optiske systemer og fremskridt inden for non-invasiv diagnostik og analyse af biologiske og medicinske processer. Kurset dækker grundlæggende biokemi i celler, grundlæggende lys-stof vekselvirkninger, grundlæggende principper for lyskilder relevante for biofotonik, fotobiologi, og grundlæggende principper for bio-imaging teknikker.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå de grundlæggende principper for lasere og lyskilder og deres forskellige driftsformer, herunder kohærens, pulserende drift, og principperne for frekvenskonvertering
  • Analysere forskellige lys-stof vekselvirkninger, dvs forstå fotobiologi, og være i stand til at relatere disse vekselvirkninger til lyskildens karakteristika
  • Anvende grundlæggende begreber i bio-imaging teknikker
  • Forstå de grundlæggende begreber i spektroskopi og beskrive relevante effekter, såsom absorption, Raman spektroskopi og fluorescens spektroskopi
  • Anvende de grundlæggende principper af optiske biosensorer og knytte disse til forskellige spektroskopiske teknikker
  • Analysere øvelser inden for de emner dækket af kurset og diskutere de opnåede resultater både mundtligt og skriftligt
  • Analysere basale optiske principper som kohærens, interferens og diffraktion, samt at kunne bestemme afbildning af simple stråler i sfæriske linser og spejle
  • Vurdere forskellige vekselvirkningsformer mellem lys og væv, eksempelvis: fotokemisk, termisk, fotoinduceret plasma og fotoablation, samt være i stand til at relatere disse vekselvirkninger til lyskildes egenskaber

Kursusindhold

Forelæsningerne vil dække den biologiske baggrund for lys vekselvirkning mellem lys og materiale (celler, celler i suspension, eller væv), fotobiologi og grundlæggende spektroskopiske teknikker. Principper for bio-imaging vil blive drøftet. Desuden vil lasere / lyskilder blive omfattet, herunder de grundlæggende principper, forskellige lasersystemer og deres potentiale / relevans for biofotonik. Gennem hele kurset vil praktiske eksempler og demonstrationer blive brugt i videst muligt omfang.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende kurser i matematik og fysik

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Forelæsere fra DTU Fotonik, DTU Health Tech, DTU NanoLab samt eksterne forelæsere fra private firmaer underviser på kurset.


På grund af kursets tværfaglige natur kan der ikke undgås et mindre overlap til kurserne
22512/34455 Optiske biosensorer og 22511/34550 Biomedicinsk optik

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34430
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding