Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Mobile backhaul networks

Overordnede kursusmål

At give de studerende en detaljeret viden om mobile kommunikationssystemer. Dette kursus bygger på den viden, der er opnået i kurset 34330 “Introduktion til mobilkommunikation”, men fokus her er på backhaul nettet, altså, det net, der forbinder basestationer med backbone- og Internettet. Desuden vil videregående emner i mobil radio access blive behandlet.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere krav til mobile backhaul net og vurdere backhauls indflydelse på dækning og kapacitet
  • Opstille designkriterier i forbindelse med udrulning af mobile net
  • Designe backhaul net (dimensionereing og valg af teknologi)
  • Estimere belastnings- og kapacitetskrav i mobile net og udføre dimensionering of mobile backhaul net på basis heraf
  • Opstille krav til synkronisering, pålidelighed og security
  • Redegøre for hvordan protokoller, kapacitet and teknologier har indflydelse på mobile applikationer
  • Designe backhaul til specielle anvendelser, f.eks. small-cells, relays, intercelle-koordinering og Cloud-RAN
  • Følge med i videregående litteratur indenfor mobilkommunikation

Kursusindhold

Mobile backhaul net:
Topologier, trådløse- og trådede backhaul teknologier, kapacitet, belastning og dimensionering, fronthaul og backhaul, mobile access- og aggregation net, synkronisering, pålidelighed, Quality of service, sikkerhed. Protokoller, protokolstakke og protokol overhead.
LTE/LTE-A/5G mobil radio access (5G multi RIT):
Dækning og kapacitet. Macro/micro/pico/femto celler. Specielle antenner, remote radio heads, cloud-RAN og open-RAN. Teknikker til at minimere interferens.

Anbefalede forudsætninger

34330

Undervisningsform

Projektarbejde med rapport og mundtligt fremlæggelse i slutningen af kurset samt en række obligatoriske opgaveregninger/afløsningsopgave.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34343
Kursustype Kandidat
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding