Enkeltfag 10 ECTS

Software Engineering 2

Overordnede kursusmål

At give de studerende færdigheder i professionel udvikling af store programmelsystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • liste de forskellige aktiviteter i programmeludvikling
  • liste programmeludviklings-procesmodeller og vælge en passende procesmodel for en given opgave
  • analysere et anvendelsesområde og bygge en domænemodel
  • afdække og dokumentere krav
  • designe et programmelsystem
  • vælge en passende arkitektur for et programmelsystem
  • dokumentere design og arkitekturer for programmelsystemer
  • analysere/evaluere et design
  • implementere et design
  • udtænke og implementere en test plan

Kursusindhold

Domæne-specificering.
Krav-specificering.
Software-arkitektur.
Software-design.
Implementeringsteknikker.
Afprøvning, validering og verifikation.
Procesmodeller for softwareudvikling.
Projektledelse.

Anbefalede forudsætninger

02105/02161, Kurser “Algoritmer og datastrukturer 1” (02105) og Software Engineering 1 (02161) eller kurser med ækvivalent indhold anbefales som forudsætning til dette kusus.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og studenterpræsentationer samt et projekt.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02162
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding