Enkeltfag 5 ECTS

Software Engineering 1

Overordnede kursusmål

At give de studerende en introduktion til softwareudvikling.
At give de studerende færdigheder omkring løsningen af en mindre softwareudviklingsopgave, spændende fra problemformulering til implementering og brug af det konkrete softwareprodukt.

See course description in English

Læringsmål

 • opstille en kravspecification i form af use case beskrivelser på baggrund af en given problemstilling.
 • anvende UMLs klasse- og sekvensdiagrammer til beskrivelse af programdesign.
 • planlægge en funktionel test for en given kravspecifikation og gennemføre de konkrete test.
 • planlægge en strukturel test for et givet program og gennemføre de konkrete test.
 • gennemføre et mindre software projekt og lave en teknisk dokumentation der sikrer at væsentlige begreber fra problemstillingen er sporbare i implementeringen.
 • præsentere deres resultater og analyser på en præcis og klar form.
 • at gøre rede for typiske faser og roller i softwareudviklingsprocessen.
 • gennemføre problem-, design- og implementerings-orienterede analyser og gøre rede for fordele og ulemper for alternative løsninger.
 • bruge begreber fra design-by-contract i forbindelse med programdokumentation.
 • bruge programbiblioteker i forbindelse med programmelkonstruktion.
 • bruge nogle design patterns.

Kursusindhold

Softwareudvikling, herunder typiske faser i et udviklingsforløb og forskellige roller i udviklingsgrupper og agile processer.

Softwaredokumentation, herunder analyse af problemformulering, kravspecifikation, softwaredesign, test og implementering. Til dette formål introduceres dele af UML, bl.a. use cases, klassediagrammer og sekvensdiagrammer.

Et udviklingsmiljø vil blive benyttet.

Anbefalede forudsætninger

02100/02101, Basale Java programmeringsevner

Undervisningsform

Forelæsninger og projektarbejde, hvor grupper af studerende skal samarbejde omkring udviklingen af et mindre softwaresystem.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02161
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding